Princip fungování deliberativní komise

1. hodnocenídiskuse2. hodnocení
Po uzávěrce komise ohodnotí všechny projekty podle několika zvolených kritérií – toto hodnocení ale není definitivní. Díky prvnímu hodnocení získají všichni představu, jak vypadá situace. Předseda komise svolá setkání všech zájemců z fakulty (z řad žadatelů i jiných) s komisí k diskusi (deliberaci) o prvních výsledcích. Komise i žadatelé tak získávají zpětnou vazbu a mohou se vyjadřovat ke způsobu hodnocení a používaným kritériím. Po diskusi komise ohodnotí žádosti ještě jednou. Výsledné hodnocení bere ohled na obě kola hodnocení. První kolo zdůrazňuje váhu názorů individuálních hodnotících, druhé kolo je ovlivněno diskusí a časovým odstupem.

Projektová kola

Členové komise

Přihlásit se (pouze pro členy komise)