Projekt – Sociologické kariérne fórum

Žadatel: Ivana Rapošová | Grantové kolo: Podzim 2014, 2. kolo - listopad
Přílohy: Raposova_Ivana_plagat_minule_rocniky.jpg, Raposova_Ivana_garance.pdf,

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Stanislava ŠevčíkováIvan ProuzaEma ZezulováAdam TáborskýVeronika Víchová Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 4 | 5 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 3 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,000 4,200
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 5 4 | 3 4,600 | 4,400 4,500
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 4 5 | 4 4,800 | 4,400 4,600
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 2 | 4 3 | 3 4 | 4 2 | 2 3,200 | 3,600 3,400
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 2 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3,400 | 4,000 3,700
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 5 | 3 4 | 4 4 | 3 5 | 4 4,600 | 3,800 4,200
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 4 4 | 5 3 | 3 4 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4,400 | 3,800 4,100
Efektivita 5 | 5 4 | 4 4 | 1 4 | 2 3 | 3 4,000 | 3,000 3,500
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 2 2 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Propagace FSS 5 | 5 3 | 4 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3,200 | 3,400 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 4,050 | 3,900 3,975

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Stanislava Ševčíková doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře a přeji mnoho radosti z profesionálního rozvíjení sebe a druhých.
Ivan Prouza doporučeno
zajímavý a přínosný projekt
doporučeno
bez komentáře
Ema Zezulová doporučeno
Prosím uveďte na deliberaci, kteří studenti mají získat finanční příspěvek za organizaci. Pokud žádáte proplatit řečníkům cestu, uveďte odkud jedou. Částky jsou pro všechny čtyři řečníky stejné. Dále prosím uveďte, kde hosty ubytujete a kolik v hotelu vyjde jedna noc.
doporučeno
Nejsem si jista, jestli je potřeba uspořádat dvě podobné události v rozmezí tří měsíců. Snad bude návštěvnost na obou dostatečná. Trochu mě mrzí, že jste neupravili rozpočet. Na deliberaci jsme vás nabádali, abyste byli co nejúspornější, i když je financí dostatek. Mrzí mě, že jste v rozpočtu nechali jazzovou kapelu. Dále jsme vám navrhovali levnější ubytování pro hosty. Chtěla jsem, ať uvedete, odkud hosté přijedou a také by bylo vhodné uvést jména osob, které dostanou finanční odměnu. Žádost na mě celkově nepůsobí úsporně a střízlivě. Doporučuji si tyto náležitosti pohlídat v příští žádosti.
Adam Táborský doporučeno
Jací řečníci vstoupí do nominační ankety? V rámci deliberace se budu ptát na vyjasnění určitých položek rozpočtu.
doporučeno
Projekt považuji za přínosný do takové míry, že bych jej doporučil i dalším katedrám. I když došlo ve srovnání s verzí předkládanou při deliberaci ke snížení rozpočtu, tak mi některé položky jeví minimálně nejasné. Ač jste snížily položku za ubytování, tak se domnívám, že by dané částka mohla být stále nižší, přičemž jste nedoplnili dané místo, což po Vás bylo žádáno a což by zřejmě danému vyjasnění pomohlo. Mám také značné pochybnosti o vystoupení - přínosu kapely, i když jsou její členové studenti FSS, tak si myslím, že by prostředky čerpané z tohoto stipendia měly být určeny k jiným aktivitám. Doufám, že zhodnocení účinku kapely bude zhodnoceno v závěrečné zprávě.
Veronika Víchová doporučeno
Projekt je dobře napsaný s chvályhodným cílem, nicméně je třeba doplnit určité informace k rozpočtu. Není zvykem ze stipendijního fondu proplácet ubytování hostů a odměny za organizaci. Vzhledem k nízké částce za odměnu by se tato položka mohla dát obhájit na deliberaci. K částkám za ubytování a cestovné je třeba dodat konkrétnější informace, čili přesné ceny za jízdenky a podobně. Kladně hodnotím Vaše kritéria hodnocení, tedy evaluační dotazník.
doporučeno
Bez komentáře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)