Projekt – Studentská sekce IIPS

Žadatel: Patrik Schneider | Grantové kolo: Podzim 2014, 2. kolo - listopad
Přílohy: Schneider_Patrik_garance.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Stanislava ŠevčíkováIvan ProuzaEma ZezulováAdam TáborskýVeronika Víchová Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 3 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 5 3,600 | 4,400 4,000
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 3 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,000 4,200
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 3 5 | 5 4,800 | 4,400 4,600
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 3 4 | 3 4 | 5 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 3 | 3 3 | 4 3 | 4 3 | 3 3,400 | 3,800 3,600
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 4 4,000 | 3,800 3,900
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 4 | 4 4 | 3 4 | 3 4 | 4 4,200 | 3,800 4,000
Efektivita 5 | 5 4 | 4 4 | 3 3 | 2 3 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4 | 3 4 | 4 4,400 | 4,000 4,200
Propagace FSS 5 | 5 4 | 4 5 | 3 3 | 4 4 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Celkové hodnocení (průměr) 4,150 | 4,050 4,100

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Stanislava Ševčíková doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře. Pokud máte vyšší náklady, zcela jistě si požádejte o více peněz, vzhledem k prostředkům, které jsou v tomto kole k dispozici a počtu přihlášených projektů.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře a přeji mnoho radosti z profesionálního rozvíjení sebe a druhých.
Ivan Prouza doporučeno
žádost již klasická, ale hodna podpory
doporučeno
bez komentáře
Ema Zezulová doporučeno
Oceňuji konkrétně rozepsané položky.
doporučeno
Doporučuji pro příště pozměnit strukturu žádosti. Především mi vadí to, že jste žádali už v minulém zářijovém kole o deset tisíc. Což byla pětina rozpočtu na zářijové kolo. Není podmínkou, že fond musí být vyčerpán. Proto všechny studenty nabádáme, aby rozpočty psali střízlivě a požadovali jen tolik peněz, aby se projekt mohl uskutečnit. Vy jste slibovali částečnou nezávislost na stipendijní komisi. Ještě jste nedokončili jeden projekt a už žádáte o další peníze. A to znovu žádáte vyšší částky. Na mě působíte trochu nenasytně, když žádáte už v třetím kole za sebou. Navíc si nemyslím, že je k uskutečnění exkurze potřeba proplatit výdaje třem organizátorům. I bez příspěvku by tam jeli a organizovali exkurzi pro ostatní.
Pro další žádosti doporučuji odevzdat lepší žádost, máte tam hodně překlepů.
Adam Táborský doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Z deliberace považuji za problémové upravování žádosti, kvůli čemu byla samotná rozprava nad žádostí značně poznamenána. Vzhledem k požadované položce související s výjezdem do Vídně by bylo vhodné např. na Vaše nové webové stránky vložit závěrečnou zprávu, kde byste detailněji popsali průběh exkurze.
Veronika Víchová doporučeno
Navrhuji zvážit ubytování hostů na jedné z kolejí MU, kde se nacházejí hotelové pokoje určené pro hosty MU. Výrazně by se Vám tak snížily náklady, a ubytování je na reprezentativní úrovni.
doporučeno
Bez komentáře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)