Projekt – Bezpečnostní večery

Žadatel: Veronika Netolická | Grantové kolo: Podzim 2014, 2. kolo - listopad
Přílohy: Netolicka_Veronika_garance.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Stanislava ŠevčíkováIvan ProuzaEma ZezulováAdam TáborskýVeronika Víchová Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 3 | 4 2 | 3 2 | 2 2 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 4 | 4 4,400 | 4,600 4,500
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 4 5,000 | 4,600 4,800
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 2 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,600 | 3,800 3,700
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,800 3,800
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4,000 | 3,800 3,900
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Efektivita 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Propagace FSS 5 | 5 3 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 4,200 | 4,233 4,217

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Stanislava Ševčíková doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře. Pokud máte vyšší potřeby na náklady, klidně je na deliberalizaci předneste a požádejte o ně.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře a přeji mnoho radosti z profesionálního rozvíjení sebe a druhých.
Ivan Prouza doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Ema Zezulová doporučeno
Doporučuji k podpoře a k projektu nemám výhrady. Oceňuji šetrné nakládání s penězi.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
Adam Táborský doporučeno
Bezproblémový projekt.
doporučeno
Bezproblémový projekt.
Veronika Víchová doporučeno
Tradičně vcelku bezproblémový efekt. Nižší hodnocení jsem nucená udělit pouze za inovativnost
doporučeno
Bez komentáře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)