Projekt – Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti

Žadatel: Martin Brožík | Grantové kolo: Podzim 2014, 2. kolo - listopad
Přílohy: 10748557_983356838347928_1444997523_n.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Stanislava ŠevčíkováIvan ProuzaEma ZezulováAdam TáborskýVeronika Víchová Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 3 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,600 | 4,200 4,400
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 5 | 4 3 | 4 3 | 3 3,800 | 3,800 3,800
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 3 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 2 | 3 5 | 5 3 | 4 3 | 3 3,600 | 4,000 3,800
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 3 | 3 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 3 4,200 | 4,200 4,200
Efektivita 5 | 5 1 | 4 5 | 3 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 5 3 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 3 4,200 | 4,000 4,100
Propagace FSS 5 | 5 4 | 2 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,800 3,900
Celkové hodnocení (průměr) 4,117 | 4,067 4,092

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Stanislava Ševčíková doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře a přeji mnoho radosti z profesionálního rozvíjení sebe a druhých.
Ivan Prouza nedoporučeno
s motivační částí nemám problém, avšak přínos druhé mi připadá čistě individuální a přijde mi, že by si cestu měl v takovém případě každý hradit sám
doporučeno
bez komentáře
Ema Zezulová doporučeno
Líbí se mi, že své redaktory odměňujete knižními poukázkami a ne finančně. Mírný problém mám s financováním exkurze do Vídně. Vadí mi, že peníze budou využity pro úzkou skupinu lidí. Prospěch z toho bude mít pouze čtrnáct studentů FSS.
doporučeno
Doporučuji k podpoře, i když mám určité pochybnosti k financování exkurze do Vídně. Doufám tedy, že budete závěrečnou zprávu šířit mezi studenty intenzivně, tak jak jsme se o tom bavili na deliberaci.
Adam Táborský doporučeno
Zeptal bych, zda-li by bylo možné propagovat FSS na stránkách fakulty.
doporučeno
Oceňuji ohodnocení ve formě poukázek. Vzhledem k zakomponování zprávy o možných stážích, případně, na deliberaci zmíněné, možnosti oslovení hostů z OBSE k účasti na Bezpečnostních večerech, nepovažuji proplacení cesty do Vídně za problematické.
Veronika Víchová doporučeno
Traičně dobře napsaný projekt, oceňuji odměny v podobě poukázek na knihy. Doufám, že zájezd do Vídně bude pro obohacení Vašeho portálu skutečně přínosný.
doporučeno
Bez komentáře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)