Projekt – EFPSA Kongres 2015 “Zpět ke kořenům psychologie a sexuality”

Žadatel: Hana Sedláková | Grantové kolo: Jaro 2015, 1. kolo - únor
Přílohy: Sedlakova_Hana_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Stanislava ŠevčíkováIvan ProuzaEma ZezulováAdam TáborskýVeronika Víchová Průměry Výsledek
Inovace 5 | 5 4 | 1 3 | 4 | 4 | 4,000 | 3,000 3,500
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 1 4 | 3 | 4 | 4,000 | 3,000 3,500
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 5 | 1 3 | 3 | 4 | 4,000 | 3,000 3,500
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 1 2 | 3 | 4 | 3,800 | 3,000 3,400
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 1 2 | 3 | 2 | 3,000 | 3,000 3,000
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 5 | 1 3 | 3 | 3 | 3,800 | 3,000 3,400
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 1 4 | 3 | 4 | 4,000 | 3,000 3,500
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 1 4 | 3 | 3 | 3,800 | 3,000 3,400
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 4 | 1 3 | 3 | 4 | 3,800 | 3,000 3,400
Efektivita 5 | 5 2 | 1 3 | 2 | 3 | 3,000 | 3,000 3,000
Podrobnost zpracování rozpočtu 5 | 5 2 | 1 1 | 2 | 3 | 2,600 | 3,000 2,800
Propagace FSS 5 | 5 4 | 1 2 | 4 | 3 | 3,600 | 3,000 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,617 | 3,000 3,308

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Stanislava Ševčíková doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
doporučeno
Doporučuji k podpoře a držím pěsti.
Ivan Prouza doporučeno
svělý projekt, není mi však jasné, kdo jsou "přednášející", jimž by měla být cesta hrazena? Chápu to správně, že by měli jet auty, jednotlivě? Dále bych doporučil rozpracovat vazbu na FSS, respektive zapojení studentů FSS do projektu.
nedoporučeno
nespadá pod stipendium
Ema Zezulová nedoporučeno
Tento projekt nespadá pod stipendium o podpoře kulturní a spolkové činnosti. Organizátorem nejsou primárně studenti FSS. Jedná se o projekt několika institucí. Nevím, kolik studentů je z FSS v organizačním týmu?
nedoporučeno
Projekt není možné podpořit, protože neodpovídá kritériím tohoto stipendia.
Adam Táborský doporučeno
Nejsem si jistý, jestli projekt spadá do tohoto stipendia.
nedoporučeno
Projekt nespadá pod agendu tohoto stipendia.
Veronika Víchová doporučeno
Bez komentáře.
nedoporučeno
Přestože se jedná o chvályhodný projekt, dle mého názoru nespadá pod tento stipendijní program.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)