Projekt – Časopis Global Politics

Žadatel: Miroslava Pavlíková | Grantové kolo: Jaro 2015, 2. kolo - duben
Přílohy: garance_pavlikova_miroslava.jpg?studium=685558;studium=685558;vysl=1836;vysl=1836

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Ema ZezulováAdam TáborskýVeronika VíchováKateřina ČočkováMichal Hahn Průměry Výsledek
Inovace 3 | 5 2 | 2 3 | 4 4 | 5 3 | 4 3,000 | 4,000 3,500
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 5 5,000 | 4,400 4,700
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 4 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,400 4,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 4 3 | 3 3 | 5 5 | 5 3,600 | 4,200 3,900
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Uskutečnitelnost 5 | 4 4 | 3 3 | 5 4 | 4 | 5 4,000 | 4,250 4,125
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4 | 5 3,600 | 4,250 3,925
Efektivita 3 | 4 3 | 4 5 | 4 5 | 5 2 | 4 3,600 | 4,200 3,900
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 5 2 | 3 4 | 4 3 | 5 4 | 5 3,400 | 4,400 3,900
Propagace FSS 3 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Celkové hodnocení (průměr) 4,017 | 4,325 4,171

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Ema Zezulová doporučeno
Bez komentáře
doporučeno
Oceňuji váš motivační podporující program. Je to mnohem lepší než finanční odměna.
Adam Táborský doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Doporučuji k podpoře.
Veronika Víchová doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
doporučeno
Bez komentáře.
Kateřina Čočková doporučeno
Doporučuji tento projekt podpořit. Stanovený rozpočet se mi zdá být přijatelný. Naplňuje velmi dobře všechna kritéria.
doporučeno
bez komentáře
Michal Hahn doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)