Projekt – Sociologické kariérne fórum

Žadatel: Apolónia Sejková | Grantové kolo: Podzim 2015, 2. kolo - listopad
Přílohy: Sejkova_garance_6A_01.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Ema ZezulováAdam TáborskýVeronika VíchováKateřina ČočkováMichal Hahn Průměry Výsledek
Inovace 3 | 4 1 | 1 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Důvěryhodnost 4 | 3 3 | 4 5 | 4 3 | 4 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Odborný/kulturní přínos 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,000 3,900
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 4 | 4 4 | 3 3 | 4 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 3 | 3 3 | 3 4 | 4 5 | 5 3,600 | 3,800 3,700
Rozvoj praktických dovedností 5 | 3 3 | 3 4 | 3 3 | 3 5 | 4 4,000 | 3,200 3,600
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 5 | 5 3,800 | 3,800 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 4 3 | 3 4 | 5 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,000 3,900
Efektivita 2 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2,800 | 3,200 3,000
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 5 2 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 5 3,000 | 4,000 3,500
Propagace FSS 3 | 5 2 | 2 3 | 3 4 | 4 4 | 5 3,200 | 3,800 3,500
Celkové hodnocení (průměr) 3,583 | 3,767 3,675

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Ema Zezulová doporučeno
Vaše žádost je pro mě zmatečná. V každé části uvádíte rozdílné rozpočty. Navíc jste uvedli, že nemáte jiné zdroje, ale v jednotlivých částkách platíte ubytování z jiného zdroje.
Proč se musí hostům platit ubytování? Akce přece není dvoudenní nebo jsem se přehlédla?
doporučeno
Projekt podporuji.
Adam Táborský doporučeno
Při deliberaci bych se zaměřil na rozpočet. Není mi jasné o jakou částku ve skutečnosti žádáte. Dále bych se zeptal, čímž se liší současné fórum od předcházejících, zda-li jsou nezbytná, jinými slovy jaký je jejich přínost, a zda-li do budoucna plánujete další Sociologická Fóra.
doporučeno
bez komentáře
Veronika Víchová doporučeno
Bez komentáře.
doporučeno
Kolonky rozpočtu tentokrát máte vyplněny správně, nicméně do příště pro úplnost - je také potřeba v žádosti zaškrtnout, že máte finance z jiných zdrojů, a vyplnit z jakých.
Kateřina Čočková doporučeno
Jaký ohlas byl v minulosti? Kolik cca studentů se účastnilo této akce?

Ubytování hostů je nutné?

Možná by se mohl projekt rozdělit - v tomto kole žádat pouze na pořádání nejbližšího prosincového fóra.
doporučeno
bez komentáře
Michal Hahn doporučeno
Projekt považuji za vhodný k podpoře. Trochu se však ztrácím v poločce rozpočtu: Preplatenie cestovných nákladov hosťom
s bydliskom mimo Brna, kdy je jako celková částka uvedeno 0Kč. Celková částka by měla být součet financování z vlastních zdrojů a ze zdrojů stipendia. Proto taky nechápu moc rozdělení, kdy celkem je napsáno 15 450 a u stipendia 17 750 Kč. Jedná se jenom o formalitu, avšak prosil bych na deliberaci o dovysvětlení.
Taky chci uvést srovnání s Bezpečnostními večery, kteří taky pořádají přednášky s lidmi z oboru (přestože jejich přednášky jsou kratší a nevyžadují ubytování, ale za to jich připravují více) a žádají si o pouhé 2 tisíce. Toto srovnání uvádím hlavně kvůli srovnání nakládání s financemi.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)