Projekt – Taneční orchestr MU

Žadatel: Václav Šebek | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Sebek_Vaclav_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 6 000 Kč (původně 8 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 2 | 4 3 | 3 4 | 3 3 | 4 4 | 4 3,200 | 3,600 3,400
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 3,400 | 3,800 3,600
Rozvoj dovedností 4 | 4 4 | 5 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3,400 | 3,800 3,600
Zpracování 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3,000 | 3,200 3,100
Rozpočet 3 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 3 | 3 1 | 4 3 | 4 4 | 3 4 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 5 2 | 5 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4,000 | 4,600 4,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,343 | 3,686 3,514

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- bližší specifikace navrhovaného rozpočtu
- bylo zažádáno i o stipendium na jiných fakultách MU?
- jedná se pouze o studenty FSS nebo i jiných fakult?
- kolik členů orchestr má
doporučeno
- dobrý projekt, který je záhodno dlouhodobě podporovat
- žadatel snížil rozpočet na 6000 Kč, které požaduje na zakoupení bicí soupravy
- žadatel obhájil částku, kterou požaduje
- bylo by vhodné žádat i na dalších fakultách o podporu
- doporučuji zvýšit informovanost o tělese (např. univerzitní noviny a časopisy, zlepšit webovou stránku)
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Výborný nápad, nákup bicí soupravy podporuji.
Budete-li mít připravený další projekt za účelem financování propagace, neváhejte se zúčastnit některého z dalších kol.
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
K žádosti nemám žádné negativní připomínky. Přestože nevidím příliš velký potenciál pro konkrétní propagaci FSS, naprosto tento fakt vyvažuje přínos pro celou univerzitu. Projektu si velmi vážím. Zároveň pozitivně hodnotím realistické finanční požadavky a celkové zpracování žádosti.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Jsem pro podporu tohoto projektu - je potřeba si vážit i takovýchto studentských aktivit. Jsou neméně důležité než ostatní.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)