Projekt – Politologický barcamp

Žadatel: Jan Martinek | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Martinek_Jan_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,400 4,200
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,600 | 4,400 4,500
Rozvoj dovedností 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Zpracování 3 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Rozpočet 4 | 3 5 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,400 3,700
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 5 5 | 5 4 | 3 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Celkové hodnocení (průměr) 4,143 | 4,057 4,100

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- ve veřejné diskuzi je třeba specifikovat položky rozpočtu
- jak bude propagována FSS?
doporučeno
- rozhodně dobrý projekt, který je třeba podpořit
- představuje neformální setkání politologů, přičemž lze zde nalézt zajímavá přednášená témata
- není pouze seriózní konferencí, ale aplikuje tradiční koncepty na odlehčená témata
- ideálně tak propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi
- obdobná setkání by měla fungovat i pro jiné obory FSS
- žadatel vysvětlil rozpočet - za ušetřené peníze z nájmu navýšil částku na nákup knih (byly cenou v soutěži)
- důvěryhodnost zvyšuje již opakované konání akce
- přínosem je, že prezentace a zvukový záznam má být přístupný na internetu
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Gratuluji k úspěchu akce.
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Tomuto projektu velmi fandím. Domnívám se, že jeho realizace je velmi prospěšná především pro obory politických věd. Jde o nevšední konferenci, která rozvíjí nejen znalosti účastníků, ale také sounáležitost komunity. Zároveň dochází k inspirativním přednáškám, které mnohdy vedou k vzniku nových a prospěšných projektů - například ve sféře občanské společnosti.

Žádost jako taková je kvalitně zpracována. Přestože byly konkrétní položky v rozpočtu pozměněny (akce již proběhla a žadatel výdaje doložil účtenkami na setkání s komisí), byly provedené změny velmi korektně obhájeny.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Výborný a úspěšný projekt, který si zaslouží podporu.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)