Projekt – BSS Bootcamp

Žadatel: Pavlína Štafová | Grantové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen
Přílohy: garance_Bootcamp_2016.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 3 | 2 4 | 3 4 | 4 3 | 2 | 2 3,500 | 2,600 3,050
Důvěryhodnost 5 | 4 3 | 1 4 | 3 3 | 3 | 3 3,750 | 2,800 3,275
Odborný/kulturní přínos 4 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 2 | 2 3,000 | 2,000 2,500
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 3 1 | 2 4 | 3 3 | 3 | 2 3,250 | 2,600 2,925
Rozvoj občanských dovedností 5 | 1 2 | 2 3 | 3 2 | 3 | 1 3,000 | 2,000 2,500
Rozvoj praktických dovedností 5 | 1 4 | 3 4 | 2 2 | 3 | 3 3,750 | 2,400 3,075
Kritéria úspěšnosti 5 | 3 3 | 3 5 | 3 3 | 3 | 3 4,000 | 3,000 3,500
Uskutečnitelnost 5 | 4 5 | 4 5 | 4 4 | 3 | 4 4,750 | 3,800 4,275
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 2 | 4 4,000 | 3,400 3,700
Efektivita 3 | 3 3 | 2 3 | 3 4 | 2 | 2 3,250 | 2,400 2,825
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 2 | 4 3,500 | 3,400 3,450
Propagace FSS 3 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 2 | 1 2,500 | 1,600 2,050
Celkové hodnocení (průměr) 3,521 | 2,667 3,094

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Projekt považuji za přínosný, nesouhlasím však s částkou 1000 Kč za ceny v soutěžích. Najděte si sponzory, kteří vám takovéto věci dají zadarmo (fakulta i katedra mají určitě hodně reklamních materiálů, která vám mohou poskytnout). Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce přes 260 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 110 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není pro jeho realizaci nezbytné.
doporučeno
Vzhledem ke skutečnostem, které padli na deliberaci a zhodnocení těchto faktorů projekt sice stále podporuji, avšak stinné stránky tohoto projektu se promítly v mém bodovém hodnocení. Zároveň věřím, že váš projekt se uskuteční i bez naši finanční podpory, zatímco jiné projekty, které žádají o stipendium by se bez naší podpory nemohli uskutečnit.
Jiří Němec nedoporučeno
Otázkou je, zda Vaše žádost skutečně naplňuje podstatu článku jedna stipendijní směrnice, tedy vskutku výjimečnou vzdělávací či kulturní činnost. Přesvědčí-li mne deliberativní setkání, nemám s projektem problém.
doporučeno
Projekt jsem se rozhodl ve finální fázi podpořit, nicméně vzhledem k neschopnosti žadatele uspokojivě vysvětlit některé neblahé skutečnosti diskutované na deliberaci hodnotím jak je uvedeno výše.
Zuzana Bobová doporučeno
Váš projekt je vlastne zameraný len na zníženie účastníckeho poplatku účastníkov Vášho zájazdu. Vedeli by ste mi prosím bližšie špecifikovať odôvodnenie tohto zníženia poplatku a vysvetliť, ako veľmi od tohto zníženia závisí existencia a uskutočniteľnosť tohto projektu? Tiež mám otázku, či si viete predstaviť aj propagáciu FSS aj vo väčšom rozsahu, možno niekde "ďalej" než priamo u niekoľkých účastníkov tejto akcie.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Projekt spíše nepodpořím z důvodu omezené stipendijní částky. Pokud nebudou k dispozici projekty, které přednostně podpořím z důvodu, že by jinak nemohly být realizovány, podpořím i tento projekt. Jinak stipendium vede pouze ke snížení účastnického poplatku, což nenaplňuje bod 1. stipendijní programu 6.
doporučeno
Vzhledem k deliberaci a nově vyvstalým faktům hodnotím tímto způsobem, avšak pořád zastávám stanovisko, že projekt kritérium stipendia splňuje.
Juraj Kačur nedoporučeno
Projekt nespĺňa požiadavky bodu 1 štipendijného programu.
doporučeno
Aj na základe priebehu deliberácie sa mi prínosy, ku ktorým ma projekt v konečnom dôsledku viesť, javia byť značne nepriame.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)