Projekt – Fakultní Wiki

Žadatel: Jan Martinek | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Martinek_Jan_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 1 | 2 4 | 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3,250 | 3,400 3,325
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 4 | 4 | 4 3 | 2 5 | 4 3,750 | 3,400 3,575
Rozvoj dovedností 1 | 2 3 | 2 | 3 3 | 3 4 | 4 2,750 | 2,800 2,775
Zpracování 2 | 3 3 | 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3,250 | 3,400 3,325
Rozpočet 1 | 3 4 | 5 | 3 4 | 4 4 | 4 3,250 | 3,800 3,525
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 3 | 2 3 | 5 | 4 4 | 3 5 | 5 3,750 | 3,800 3,775
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 3 | 4 4 | 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,200 4,100
Celkové hodnocení (průměr) 3,429 | 3,543 3,486

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- nedořešenost kontinuity projektu (bude spravován na soukromých stránkách)
- nevyřešena otázka propagace stránek
- problém reprezentativnosti dokumentů
- znamená projekt doopravdy zjednodušení nebo doublování již zveřejněné agendy?
- bude existovat forum pro zpětnou vazbu a případnou změnu, jak autor píše?
- kdo se zapojí? - reprezentativnost oborů, spolků
- proč se akce koná v restauračním zařízení a ne ve více "pracovním prostředí"?
doporučeno
- dobrá prezentace na veřejném zasedání, vč. vysvětlení problematických bodů
- projekt není příliš důvěryhodný
- kontroverzní výběr zapojených osob
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt Fakultní wiki je dobrým nápadem, který bude jistě ku pomoci nejen studentům prvního ročníku. Doporučuji ještě zvážit, zda by web neměl existovat přímo na doméně muni.cz, respektive některé z jejích subdomén (4.-5. řádu).
Jan Motal Porotce nehodnotil doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt je jistě dobrý. Přesto pochybuji, že dává natolik vysokou přidanou hodnotu oproti současným informačním zdrojům fakulty a univerzity, že by se vyplatila vložená investice (myslím investice především časová, ne finanční). Jinak ale musím většinu náležitostí projektu hodnotit pozitivně.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Skvělý nápad, který zaslouží podpořit.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)