Projekt – Rozpravy nad skleničkou

Žadatel: Jan Hruška | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: Hruska_Jan_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 5 | 4 5 | 5 3 | 4 3 | 2 3 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Důvěryhodnost 5 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 5 4 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 4 3,800 | 4,400 4,100
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 3 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 4 3,400 | 3,200 3,300
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 | 4 5 | 5 3 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Efektivita 3 | 1 3 | 3 3 | 4 4 | 4 3 | 3 3,200 | 3,000 3,100
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 1 2 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 2 3,000 | 2,600 2,800
Propagace FSS 4 | 4 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 2 3,200 | 3,400 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,783 | 3,783 3,783

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Žádost je dobře zpracovaná, oceňuji doplnění informací a nejen kopii té předchozí. Zároveň však postrádám (stejně jako na jaře) rozpis toho, co za ty peníze chcete koupit, tedy proč zrovna 1200, jak jste to vyčíslili? Ta stejná otázka padá i na cestovné. Prosím o odůvodnění jakým způsobem jste dospěli k jednotlivým částkám (podívejte se třeba na žádost Role médií v ruské dezinformační kampani, kde mají rozpočet skvěle a detailně rozepsaný).
doporučeno
Bohužel žádost nebyla upravena a položky v rozpočtu nejsou dostatečně specifikovány a nebyly specifikovány ani na deliberaci (v psané podobě, které pouze obecně popisovala skutečnosti, ale detailně neobjasnila, jak jsou položky vyčísleny).
Projekt však jinak považuji za velmi přínosný.
Jiří Němec doporučeno
Oceňuji netradiční koncept projektu, i když je již zavedeným ve Vaší činnosti. Bohužel se z technických důvodů nedostaneme k minulým žádostem, zajímal by mne tedy jednou takový nárůst výdajů...
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Zajímalo by mě, na co jde zbylý rozpočet. Tedy další 4000,-.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur doporučeno
Existuje priestor pre zvýšenie spoluúčasti na financovaní?
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)