Projekt – Meet and Inspire

Žadatel: Jan Kleiner | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: Kleiner_Jan_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 2 684 Kč (původně 3 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 1 | 2 3 | 4 4 | 4 3 | 1 5 | 3 3,200 | 2,800 3,000
Důvěryhodnost 3 | 4 4 | 3 3 | 4 2 | 5 4 | 4 3,200 | 4,000 3,600
Odborný/kulturní přínos 3 | 4 3 | 3 4 | 4 2 | 5 4 | 4 3,200 | 4,000 3,600
Souvislost se vzdělávací činností FSS 3 | 3 2 | 2 3 | 3 3 | 5 4 | 2 3,000 | 3,000 3,000
Rozvoj občanských dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 5 2 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 2 | 3 3 | 4 2 | 5 4 | 4 2,800 | 3,800 3,300
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 4 3 | 4 3,000 | 4,000 3,500
Uskutečnitelnost 3 | 4 4 | 4 4 | 5 2 | 3 4 | 4 3,400 | 4,000 3,700
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 4 3 | 3 4 | 5 3 | 5 4 | 4 3,400 | 4,200 3,800
Efektivita 3 | 4 3 | 4 3 | 3 2 | 4 2 | 2 2,600 | 3,400 3,000
Podrobnost zpracování rozpočtu 2 | 5 3 | 4 3 | 3 1 | 5 3 | 4 2,400 | 4,200 3,300
Propagace FSS 4 | 3 1 | 3 3 | 4 2 | 3 3 | 2 2,600 | 3,000 2,800
Celkové hodnocení (průměr) 2,967 | 3,650 3,308

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Předložená žádost popisuje ve velmi jiné podobě, než v jaké byl popsán mě osobně (tedy jako akci hlavně spolky MU, aby se mohli vzdělávat a zdokonalovat své kompetence).
Zároveň bych vám doporučil, abyste se místo kvantity zaměřili na kvalitu. Než chtít za každou cenu 3 za rok, tak si hlavně zjistěte potřeby, jestli to někdo doopravdy vůbec chce a co od toho chce.
V neposlední řadě nepůsobí příliš důvěryhodně, když napíšete, že se další dvě školení budou konat, ale nevíte kdy, nevíte s kým a nevíte jak.
Popište zároveň prosím detailněji přínos tohoto projektu pro studenty FSS - děláte si evaluaci? Pokud ano, kolik tedy v procentech tvoří studenti FSS a jaká byla jejich spokojenost a jak hodnotili prospěšnost projektu? Komunikujete se spolky a zjišťujete, jestli doopravdy vůbec využili, co se na M&I dozvěděli?

Komentáře k jednotlivým hodnotícím kritériím:
Inovace - projekt od svého vzniku neprošel žádnou inovací, přestože jeho naplňování potřeb je sporné
Přínos a provázanost s FSS - nemůžu hodnotit jak moc bude projekt přínosný a kolik toho naučí, když ani nevím, o čem vlastně budou 2 ze 3 školení pojednávat.
Efektivita - i přes váš apel nevidím důvod nutnosti občerstvení. Škola nám taky nedává občerstvení do hodin, když se vzděláváme. Odměny přednášejícím jsou dle mého pohledu také přestřelené (i vzhledem k počtu žádostí a nedostatku peněz tohoto stipendijního programu).
Zpracování rozpočtu - jednotlivé položky nejsou rozepsány a ani není vysvětlenou, jakou kalkulací jste došli zrovna k daným položkám, které žádáte.
doporučeno
Oceňuji skvělý nápad s darováním mikiny Munie. Nadále však věřím, že je u projektu co zlepšovat (viz moje předchozí hodnocení). Děkuji zároveň za částečné doplnění žádosti, což se promítlo v mém kladnějším hodnocení.
Jiří Němec nedoporučeno
"Dobré světlo" je dle mého nedostatečná propagace fakulty, je to jedno z hlavních kritérií, ke kterým vedení přihlíží. Občerstvení v tomto finančním objemu taktéž není úplně ideální volbou. Nechci si zde "přehazovat horký brambor" ale celouniverzitní spolky by měla financovat celouniverzitní stipendia, nehledě na to, jak velké zastoupení studentů fss ve spolku je.
nedoporučeno
Mám trošku problém s tím, že projekt je tak jak tak pořádán celouniverzitním spolkem, pro které toto stipendium určeno není.
Zuzana Bobová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Občerstvení ani odměny bohužel nejdou ze stipendia financovat.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur doporučeno
Náklady na občerstvenie nie sú rozpísané na jednotlivé položky a jednotkové ceny. V prvom rade však nepredstavujú záležitosť, na financovanie ktorej toto štipendium slúži. Ide síce o dodatok k akcii, ktorý ju robí príjemnejšou, avšak nepredstavuje nevyhnutný náklad pre jej uskutočnenie, keďže ľudia by si nejaké jedlo a pitie zaobstarali sami iným spôsobom (čo je obzvlášť prípad takýchto akcií, ktoré pozostávajú z jednej prednášky a nezaberajú významnejšiu časť dňa). Ok by ešte bolo zaplatiť občerstvenie prednášajúcim, nevidím však opodstanenosť vo financovaní občerstvenia nad tento rámec, keďže nepredstavuje nevyhnutnosť a dané prostriedky by sa dali využiť inde rozumnejším spôsobom.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)