Projekt – Časopis Global Politics

Žadatel: Bc. Jitka Kuncová | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: JitkaKuncova.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 6 011 Kč (původně 12 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 2 | 3 4 | 4 2 | 4 3 | 3 3 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 5 5 | 4 4,400 | 4,600 4,500
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 3 | 4 4 | 4 5 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 4 | 4 3 | 4 5 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 3 | 4 4 | 5 3 | 4 3,600 | 4,200 3,900
Rozvoj praktických dovedností 5 | 4 4 | 3 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4,600 | 4,000 4,300
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 4 4 | 3 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 5 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 3 4,000 | 3,800 3,900
Efektivita 2 | 4 3 | 3 2 | 3 2 | 2 1 | 3 2,000 | 3,000 2,500
Podrobnost zpracování rozpočtu 2 | 3 3 | 4 3 | 4 1 | 3 2 | 3 2,200 | 3,400 2,800
Propagace FSS 2 | 4 3 | 4 4 | 3 2 | 4 4 | 3 3,000 | 3,600 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,600 | 3,867 3,733

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Mám výhrady vůči propagaci FSS - na vašem webu není zřetelné, že je fakultou podporován a z části financován. Doporučuji, abyste na web dodali logo FSS. V této chvíli je propagace mizivá, protože se člověk musí proklikat, aby zjistil, že web má co do činění s FSS.
Zároveň nepodporuji finanční odměnu pro autory. Spolková činnost je dobrovolná a měla by na dobrovolnosti být postavená.

Vzhledem k záhlaví této žádosti, kde máte uvedeno "v roce 2013", což už se na aktuálním formuláři žádosti nevyskytovalo, předpokládám (a zároveň poznávám), že podáváte stejnou žádost, jakou jste podávali před rokem - ovšem před tím jste si žádali pouze o 5 tisíc. Kde nastal tedy ten víc než dvojnásobný nárůst?
doporučeno
bez komentáře
Jiří Němec doporučeno
Projekt se mi líbí, nicméně budu chtít dovysvětlit co si mám představit pod motivační odměnou pro autory. Fakultu propagujete vcelku dobře a vhodně, kdyby se v periodiku našlo místo i pro explicitní uvedení finanční podpory ze strany fakulty, bylo by to v hodnocené ocenitelné. Zkuste také potáhnou dolů náklady za web. Jinak přeji hodně úspěchů!
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
Pri platení členom spolku za ich činnosť, ktorá má byť v princípe dobrovoľná (rozumiem tomu, že na tom pracujú niekoľko hodín týždenne), je to vždy na hrane. Obzvlášť ak ide vyslovene o finančnú odmenu.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Potřebuji, abyste rozpracovali rozpočet. Pole s bližším popisem se neptá na ,,proč'' , nýbrž na ,,na co ty peníze půjdou''. Konkrétně, ceny developera, druh propagace, počty, apod. K čemu je vám předplatné FP, když to máte na internetu zdarma? S ohodnocením bohužel rovněž nemohu souhlasit, jelikož by vám vedení žádost zamítlo jako celek.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur nedoporučeno
Menšia pripomienka je moja žiadosť o to, aby ste rozpísali, na čo presne pôjdu náklady v rámci propagácie, pretože to zo žiadosti vôbec nie je jasné (konkrétne položky a ich jednotkové ceny).

Rozumiem žiadosti o motivačné príspevky pre redaktorov, avšak nemyslím si, že to je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie fungovanie projektu a zároveň to nespadá do primárneho účelu tohto štipendia, ktorým je umožniť práve to, aby sa projekty mohli vôbec realizovať. Takto by sa na úkor umožnenia realizácie iných projektov žiadajúcich o podporu financovala nadstavbová položka.

Rovnako rozumiem, že nákup literatúry a predplatné Foreign Policy by pomohli skvalitniť vaše aktivity, v tejto veci by som vás ale nasmeroval na knižnicu, kde môžete podať návrh na zaobstaranie takýchto položiek. Keďže tu rozdeľujeme školské peniaze, nepríde mi správne, aby sme z nich zafinancovali prístup k takýmto zdrojom len vybranej skupine študentov.

Pokiaľ budú tieto položky v žiadosti figurovať, nemôžem projekt podporiť.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)