Projekt – Festival aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Žadatel: Martina Jetmarová | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Jetmarova_Martina_garance.pdf, Jetmarova_Martina_zivotopis.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 9 500 Kč (původně 18 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 2 | 3 | 3 | 3 3 | 3 3 | 4 2,750 | 3,250 3,000
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 | 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3,750 | 4,000 3,875
Rozvoj dovedností 2 | 4 | 3 | 4 3 | 4 4 | 3 3,000 | 3,750 3,375
Zpracování 1 | 3 | 3 | 3 3 | 3 4 | 3 2,750 | 3,000 2,875
Rozpočet 2 | 3 | 3 | 3 3 | 4 3 | 3 2,750 | 3,250 3,000
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 4 | 3 | 3 4 | 4 5 | 4 4,000 | 3,750 3,875
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 3 | 4 | 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3,500 | 3,750 3,625
Celkové hodnocení (průměr) 3,214 | 3,536 3,375

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- nejasný rozpočet (jak k jednotlivým položkám žadatelka došla?)
- žadatelka se nevyjadřuje ke způsobu propagace
- vysoká částka pro osobní ohodnocení
- chybí podrobnější plán realizace
doporučeno
- pěkný projekt
- mezioborovost a propagace FSS
- propojuje teoretické znalosti s praxí
- doporučuji zažádat o další fin.prostředky i z jiných zdrojů
- žadatelka snížila rozpočet na 9500Kč: 4000 Kč na propagaci, 1000Kč na občerstvení, 2000Kč na cestovné, 2500 Kč na odměny pro realizátory
Jakub Weiner nedoporučeno
Prosím o upřesnění metody výpočtu rozpočtu
nedoporučeno
Pokrácení rozpočtu pro mě v tuto chvíli bohužel není dostatečným argumentem pro podpoření projektu, jehož rozpočet je vypočítán nejasným způsobem. Doporučuji podání nové žádosti spolu s podklady, ze kterých bylo vycházeno.
Jan Motal doporučeno
Doporučuji diskutovat pronájem místností. Vzhledem k zaměření charakteru aktivity by měl být dle mého názoru prominut. Není zřejmá spolupráce s nějakou katedrou - zde by se hodilo spoluorganizování s případnou logistickou/finanční pomocí.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Především pozitivně hodnotím ochotu žadatelky snížit požadovanou částku. Tím se projekt dostal do mnohem realističtějších finančních požadavků vůči komisi. Přesto je škoda, že žadatelka nevypracovala podrobněji celý rozpočet již v žádosti, ale podrobnosti předložila teprve na setkání s komisí. Tím se jí přirozeně snižují body za první hodnocení.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Netradiční nápad, líbí se mi.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)