Projekt – MUNIE celkový provoz spolku

Žadatel: Lenka Martínková | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: GARANCE_zadosti_provozni_naklady.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 1 | 1 3 | 3 | 3 3 | 1 1 | 1 2,200 | 1,500 1,850
Důvěryhodnost 4 | 1 4 | 4 | 3 3 | 3 5 | 4 4,000 | 2,750 3,375
Odborný/kulturní přínos 2 | 1 3 | 2 | 3 2 | 1 1 | 1 2,000 | 1,500 1,750
Souvislost se vzdělávací činností FSS 1 | 1 2 | 3 | 3 3 | 1 1 | 1 2,000 | 1,500 1,750
Rozvoj občanských dovedností 1 | 1 3 | 2 | 3 1 | 1 1 | 1 1,600 | 1,500 1,550
Rozvoj praktických dovedností 2 | 1 3 | 3 | 4 1 | 1 1 | 1 2,000 | 1,750 1,875
Kritéria úspěšnosti 3 | 1 2 | 3 | 4 1 | 1 1 | 1 2,000 | 1,750 1,875
Uskutečnitelnost 3 | 1 3 | 4 | 3 3 | 2 1 | 1 2,800 | 1,750 2,275
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 1 2 | 4 | 4 2 | 1 1 | 1 2,400 | 1,750 2,075
Efektivita 1 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 1 | 1 1,600 | 1,250 1,425
Podrobnost zpracování rozpočtu 1 | 1 1 | 1 | 2 3 | 2 1 | 2 1,400 | 1,750 1,575
Propagace FSS 1 | 1 2 | 2 | 3 2 | 3 1 | 1 1,600 | 2,000 1,800
Celkové hodnocení (průměr) 2,133 | 1,729 1,931

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn nedoporučeno
Munie není spolek FSS, přestože je toto stipendium na podporu spolkové činnosti spolků FSS. Zároveň FSS nabízí všem svým spolkům zdarma prostory k využití (Spolkovnu) a bylo by tedy naprosto paradoxní, aby byla placena z peněz FSS kancelář.

Výtažek přímo ze směrnice: "Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti." - kancelář u ESF není reprezentací FSS.

Perlička na závěr, píšete že se na FSS koná mnoho akci jako například Jarmark spolků a Meet and Inspire. Jaké jsou ty další akce, které se na FSS konají, nemůžu si totiž žádnou další vybavit a ani v žádosti žádné další zmíněné nejsou (pouze třemi tečkami).

Považuji tento "projekt" jako nevhodný k podpoře.
Bodové hodnocení odráží to, že provoz kanceláře se doopravdy špatně hodnotí v zadaných kritériích.
nedoporučeno
Odstopil
Jiří Němec nedoporučeno
Pro celouniverzitní spolky jsou určena primárně celouniverzitní stipendia. Bez ohledu na to, co se v jejich rámci zvyšuje, či snižuje. Dále pronájem prostor není možné z tohoto stipendia financovat, notabene studentské pracovny v knihovnách vídám permanentně nevyužité... Propagace fakulty se žel nerovná tomu, že se něco na její půdě odehrává, či že se projektu účastní studenti fakulty.
nedoporučeno
Žádost byla stažena samotnými žadateli.
Zuzana Bobová doporučeno
Základný problém, ktorý mám s touto žiadosťou je, že Munie je spolok, ktorý pokrýva celú univerzitu (plesy, parties atď.) a toto štipendium je určené primárne študentom FSS a ich projektov.
Ďalej potrebujem na deliberácii objasniť detaily ohľadom priestoru, keďže žiadate na celoročnú podporu vlastne tretinu prostriedkov, ktoré máme k dispozícii pre všetky projekty dohromady, čo je celkom zásadná suma. Skutočne neexistuje žiadne miesto, kde by mohli prebiehať vaše stretnutia? Budem potom potrebovať vysvetliť, ako presne stretnutia prebiehajú, ak je kancelária nutným prvkom ďalšieho fungovania Munie a bez nej by spolok nebol schopný činnosti.
nedoporučeno
Z dôvodu, že sa jedná o celouniverzitný spolok, nedoporučujem podporiť tento projekt z prostriedkov tohto štipendia.
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Peníze neslouží na pronájem místností, nýbrž na kulturní činnost.
nedoporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur nedoporučeno
Náklady na propagačné materiály by ešte mohli byť ok. V súčasnej podobe však nemôžem projekt podporiť kvôli položke prenájmu kancelárie. Z žiadosti mi nie je jasné, prečo na stretávanie nestačí napríklad spolkovňa FSS či rezervovateľné seminárne miestnosti v knižnici FSS, iná bezplatná alternatíva alebo alternatíva menej nákladná (stretnutie v kaviarni). Keďže teda pravdepodobne nepredstavuje náklad nevyhnutný pre činnosť spolku, mám za to, že takáto položka už ide nad rámec vecí financovateľných z daného štipendijného fondu. Preto mi príde ako zjavne neopodstatnená a pokiaľ tvorí súčasť projektu, predstavuje dôvod pre jeho zamietnutie.
nedoporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)