Projekt – Jarmark spolků

Žadatel: Lenka Martínková | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: Garance_zadosti_Jarmark_spolku.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 656 Kč (původně 2 778 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 3 | 3 4 | 4 2 | 3 3 | 5 3 | 3 3,000 | 3,600 3,300
Důvěryhodnost 5 | 4 3 | 4 4 | 5 5 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Odborný/kulturní přínos 4 | 4 3 | 3 3 | 3 5 | 5 4 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 4 3 | 4 4 | 3 5 | 5 2 | 2 3,600 | 3,600 3,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 2 | 3 2 | 3 4 | 5 3 | 3 3,000 | 3,600 3,300
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 2 | 3 3 | 3 5 | 5 4 | 3 3,400 | 3,600 3,500
Kritéria úspěšnosti 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 3,600 | 4,200 3,900
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4,800 | 4,800 4,800
Plán realizace odpovídající cílům 2 | 4 3 | 4 5 | 4 5 | 5 5 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Efektivita 3 | 4 2 | 4 3 | 1 4 | 5 3 | 2 3,000 | 3,200 3,100
Podrobnost zpracování rozpočtu 2 | 4 4 | 4 2 | 2 2 | 5 3 | 4 2,600 | 3,800 3,200
Propagace FSS 4 | 4 2 | 4 3 | 3 5 | 5 3 | 2 3,400 | 3,600 3,500
Celkové hodnocení (průměr) 3,550 | 3,833 3,692

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Projekt je rozhodně přínosný pro spolky celé univerzity, včetně těch z FSS. Kolik spolků FSS se tedy jarmarku účastnilo a jaký tvořili podíl? (přesné číslo prosím).

Prosím o upřesnění ceny grafiky (za co jste platili? Nějaký program, nějakému grafikovi?), také upřesnění občerstvení (vyčíslit za kolik a co jste koupili, že to dohromady dalo přesně 700Kč). Stejné vyčíslení prosím také u tisku (tedy kde a za kolik jste tiskli, jaká byla cena za jeden tisk). Takovéto doplnění bude více relevantní a nebude to vypadat, jakože jste si položky "vycucali z prstu".

Hodnocení některých kritérií:
Kritéria úspěšnosti - v žádosti bohužel není uvedeno naplnění cíle projektu ani hodnocení jeho úspěšnosti.
Plán realizace odpovídající cílům - Jako jeden z cílů uvádíte "přispět k seznámení se spolkových členů mezi sebou a podnítit další spolupráci." Opravdu vedl projekt k naplnění tohoto cíle? Jak jste naplnění hodnotili, případně budete hodnotit?

Celkově pak považuji žádost za nedostatečně zpracovanou a "odfláknutou" Jak rozsahem, tak zpracováním cílů, které neukazují, že by byly postaveny na potřebách cílové skupiny (možná ano, ale nikde to nespecifikujete), stejně tak jako nikde nepíšete jakým způsobem daných cílů dosahujete a jak hodnotíte jejich naplnění. Takovýto postup vám pak může pomoc s inovací a přizpůsobování aktivity právě potřebám spolků a studentů FSS.
doporučeno
Je mi trochu líto, že vám projekt zhodnotilo pouze 9 respondentů z 21 spolků. Bylo by nejspíš dobré zapracovat na komunikaci. Také by bylo určitě zajímavé zjistit, proč odpověděli 3 respondenti jako napůl mezi přínosný a nepřínosný - možná je potřeba nějaké úpravy. Doporučuji reflektovat jejich potřeby.
Jinak ovšem děkuji za doplnění žádosti, rozhodně teď působí o něco důvěryhodněji, což se kladně promítlo v mém hodnocení.
Jiří Němec nedoporučeno
Občerstvení a nápoje není možné financovat, zvláště pak, když realizace tohoto je přinejmenším nejasná. Infobrožura - proč tolik kusů, co v ní je? Navrhoval bych, aby se na realizaci podílely spolky samy nějakým účastnickým poplatkem.
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
Jarmark spolkov je tradičná a dôležitá aktivita, ktorej myšlienku podporujem. Ak tomu ale správne rozumiem, chcete infobrožúry len pre vlastný spolok čo mi veľmi nesedí, obzvlášť preto, že máte ešte jednu žiadosť, kde žiadate príspevok pre samostatné financovanie organizácie. Ak žiadate infobrožúry priamo o jarmarku, objasnite mi to prosím na deliberácii, lebo tomu možno nesprávne rozumiem. Opäť mám problém s tým, že to nie je organizácia FSS.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Potřeboval bych vysvětlit ty infobrožury, co to je a na co to je. Co se týče FB upoutávky. Proč to nešlo udělat zdarma v canvě? Co se týče cateringu, podle nových směrnic to financovat nesmíme. Zamítli by to na vedení.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur doporučeno
Dobrá akcia, som však za vypustenie položky občerstvenia, keďže síce robí takéto akcie príjemnejšími, sú však nadstavbovou záležitosťou, ktorá nie je primárnym účelom tohto štipendia, keďže účastníci by si nejaké jedlo a pitie zaobstarali tak či tak. Ide teda v rámci tohto fondu o peniaze, ktoré by mohli byť využité inde na viac nevyhnutné účely.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)