Projekt – Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti

Žadatel: Michael Myklín | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: Myklin_Michael_garance.jpg

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 4 500 Kč (původně 7 500 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 3 | 4 4 | 4 3 | 5 5 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 4 3 | 3 3 | 5 3 | 4 3,600 | 4,200 3,900
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 3 | 3 5 | 5 3 | 4 3 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 3 | 5 5 | 4 4,400 | 4,600 4,500
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 3 | 4 4 | 5 3 | 5 4 | 4 3,800 | 4,600 4,200
Efektivita 3 | 3 3 | 4 3 | 4 3 | 4 2 | 4 2,800 | 3,800 3,300
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 4 3 | 4 3 | 4 1 | 4 3 | 4 2,600 | 4,000 3,300
Propagace FSS 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3,200 | 3,400 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,717 | 4,267 3,992

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Vaši práci oceňuji a rozhodně vás podporuji. Zároveň však vidím u některých dalších žádostí, že bez naší finanční podpory by se neobešli, což vy ano, vzhledem k požadování pouze odměn. Doporučuji snížit požadovanou částku za odměny. Nicméně na druhé straně věřím, že potřebujete i propagační a jiné materiály (věřím, že podobnou radu jsme vám dávali i při předchozí žádosti na jaře).
doporučeno
bez komentáře
Jiří Němec doporučeno
Do praxe bezp. večerů bych zapojil banner fakulty, jinak nejspíše nemám výhradu.
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
Je to od vás tradičná žiadosť, o dôležitosti a princípe odmeňovania autorov poukážkami sme sa už bavili a argumentácia, ktorú v žiadosti uvádzate, mi príde dostatočná na to, aby som projekt v tomto kole podporila.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Jak moc reálně těží studenti FSS z tohoto projektu? Máte nějaký impact measurement? Kolik lidí to čte? Čím je portál vůbec výjimečný a proč je užitečný? Proč nebudu radši číst FA, FP, Economist, Reuters, apod. ? Motivační odměny bohužel financovat nejde, motivací má být samotná činnost pro vás.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur nedoporučeno
S výdavkami na FB reklamu som ok. Rozumiem žiadosti o motivačné príspevky, avšak nemyslím si, že to je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie fungovanie projektu a zároveň to nespadá do primárneho účelu tohto štipendia, ktorým je umožniť práve to, aby sa projekty mohli vôbec realizovať. Takto by sa na úkor umožnenia realizácie iných projektov žiadajúcich o podporu financovala nadstavbová položka. Ostatne, toto bolo vysvetlené už v minulom kole. Ak by bolo k dispozícii viac prostriedkov, nemal by som s tým problém, kvôli výraznému previsu dopytu nad ponukou aj v tomto kole však žiadosť obsahujúcu tieto položky nemôžem podporiť.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)