Projekt – Model OSN

Žadatel: Petra Nováčková | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Garance_katedry_MVES.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 4 | 4 | 3 3 | 4 3 | 3 3,600 | 3,333 3,467
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 | 3 | 3 3 | 2 5 | 4 3,800 | 3,000 3,400
Rozvoj dovedností 4 | 3 | 3 | 3 4 | 4 4 | 3 3,600 | 3,333 3,467
Zpracování 3 | 3 | 3 | 3 4 | 3 3 | 2 3,200 | 2,667 2,933
Rozpočet 3 | 3 | 2 | 3 3 | 3 2 | 3 2,600 | 3,000 2,800
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 5 | 4 | 3 | 3 4 | 4 4 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 4 | 3 | 3 4 | 4 4 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 3,543 | 3,333 3,438

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- nutné specifikovat požadovaný rozpočet
- jaké je zapojení studentů a případně akademických pracovníků FSS
- jak bude FSS propagována
- program? kolik lidí participuje?
- jaké jsou zkušenosti pořadatelů?
nedoporučeno
- projekt působí nedůvěryhodně
- většina záložek na webových stránkách nefunguje
- chybí informace o projektu
- jak probíhá propagace?
- stále nespuštěna registrace, přestože projekt se má uskutečnit za dva měsíce
- jaké je zapojení domácích studentů a jak se o možnosti zapojení mohou dozvědět?
- je nejasné, jak žadatelé k předloženým částkám došli
- projekt by bylo záhodno podpořit, neboť bude reprezentovat FSS i celou MU
- bohužel se však žadatelé na veřejné zasedání nedostavili, aby vysvětlili sporné body
- projekt z těchto důvodů působí nedořešeným a nepřipraveným dojmem, v této podobě není vhodný k podpoře
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
Z projektu mi není jasná metodika výpočtu nákladů. Mrzí mě, že jste nemohli dorazit na obhajobu a rozpočet nám objasnit.
Jan Motal doporučeno
Není jasné, jak projekt bude podporovat fakulta. Myslím, že není správné spoléhat v tomto případě a v akci tohoto formátu pouze na stipendijní fond. Podobný projekt by měl být zaštíten fakultou a ta by měla poskytnout prostředky k jeho podpoře nad rámec běžných mechanismů.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Dobrý nápad, na zpracování by to ovšem chtělo ještě zapracovat.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)