Projekt – The mind is (IN) the body

Žadatel: Mgr. Roberta Štěpánková M DaT | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy: Stepankova_Roberta_6A_garance.jpg, ,

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 4 | 1 4 | 4 | 4 5 | 3 5 | 5 4,400 | 3,250 3,825
Důvěryhodnost 4 | 1 3 | 3 | 3 1 | 2 5 | 4 3,200 | 2,500 2,850
Odborný/kulturní přínos 4 | 1 3 | 3 | 4 2 | 2 5 | 5 3,400 | 3,000 3,200
Souvislost se vzdělávací činností FSS 4 | 1 3 | 3 | 3 4 | 2 4 | 4 3,600 | 2,500 3,050
Rozvoj občanských dovedností 4 | 1 4 | 2 | 4 4 | 2 2 | 2 3,200 | 2,250 2,725
Rozvoj praktických dovedností 4 | 1 3 | 3 | 3 3 | 2 4 | 4 3,400 | 2,500 2,950
Kritéria úspěšnosti 4 | 1 3 | 3 | 4 2 | 1 4 | 4 3,200 | 2,500 2,850
Uskutečnitelnost 3 | 1 4 | 3 | 4 3 | 2 4 | 4 3,400 | 2,750 3,075
Plán realizace odpovídající cílům 3 | 1 3 | 3 | 4 2 | 1 4 | 4 3,000 | 2,500 2,750
Efektivita 1 | 1 3 | 2 | 3 1 | 1 2 | 1 1,800 | 1,500 1,650
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 1 2 | 2 | 3 1 | 1 4 | 4 2,400 | 2,250 2,325
Propagace FSS | 1 2 | 2 | 3 2 | 1 3 | 3 2,250 | 2,000 2,125
Celkové hodnocení (průměr) 3,104 | 2,458 2,781

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn nedoporučeno
Nesedí vám částky. Jak může být celková částka: 33600czk, ale částka požadovaná ze stipendia 41100czk? Stejně tak vám ty částky nesedí v celé tabulce.
Nic to však nemění na tom, že si žádáte většinu peněz na odměny pro sebe případně studenty atd... (a to velmi vysoké částky). Toto stipendium je určeno pro studenty a spolkovou činnost na FSS. Práce ve spolcích je dobrovolná a tudíž není placená. Vy si sama dobrovolně tuto práci tvoříte a zároveň nás prosíte, abychom vám ji zaplatili.
Zároveň kromě svého jména tisíce vašich zkušeností však nezmiňujete jméno nikoho dalšího - kdo bude ten zahraniční host? Kdo budou ostatní hosti? Kdo budou vystupující?
Všechny odměny jsou velmi přemrštěné. V případě, že nebude rozpočet razantně snížen, tento projekt nepodpořím.

V neposlední řadě vám chybí vyčíslení jednotlivých položek (proč vyjde občerstvení zrovna na 1300, jak jste k tomu došla? Proč budou materiály stát tolik a jaké konkrétní to budou. Žádáte si o hodně peněz, měla byste rozepsat, na co je použijete).

Vzhledem k množství projektů a celkové požadované částce všech projektů skoro 250 tisíc (přestože přerozdělujeme jen 113 tisíc) prosím, abyste vyškrtli z rozpočtu vše, co není nezbytné. Děkuji
nedoporučeno
odstoupila
Jiří Němec doporučeno
Odměny pro organizátory jsou z povahy pohledu fakulty na spolkovou činnost neproplatitelné, zvláště pak v takové sumě. Přepracujte proto prosím rozpočtovou tabulku (i ty sumy Vám tam nesedí). Dále bych poprosil rozvést to "zmínění" fakulty při propagaci - jde o loga na tištěných materiálech, poděkování, bannery .. ? Celkově zkuste rozpočet přitlačit níže.
nedoporučeno
žadatelé sami stáhli žádost
Zuzana Bobová doporučeno
Opäť, ako pri niektorých iných projektoch, mám problém s tým, že žiadate financie primárne na finančné odmeny pre prednášajúcich a organizátorov diskusie. Súhlasím, že umelecká hodnota aj vedomosti sú veľmi cenné, ale nie som stotožnená s tým, aby odmeny vyslovene formou platu boli financované z fondu, ktorý je určený na podporu spolkovej činnosti študentov FSS. Taktiež mi položky v rozpočte prídu nedostatočne objasnené. Napríklad 9500 korún na zahraničného hosťa, 4000 na propagáciu - mohli by sme sa prosím dozvedieť na deliberácii špecifikáciu týchto (a ideálne aj ostatných položiek), aby sme si vedeli predstaviť, či je táto suma skutočne nutná a či bez nej projekt nebude možné zrealizovať?
nedoporučeno
Vzhľadom k hodnoteniu z prvého kola a aj skutočnosti, že pred druhým kolom sa žiadateľka rozhodla od žiadosti ustúpiť, mám za to, že tento projekt nie je vhodní podporiť z prostriedkov tohto štipendia.
Alexandr Sibirský doporučeno
Absolutně vám nesedí čísla. Nikde. Kolik chcete peněž? Kolik máte z jiných zdrojů? Odměny ani občerstvení nefinancujeme. Zkuste se nad tím ještě zamyslet, vypadá to zajímavě, ale celkově používáte spoustu slov, ale není mi jasné, co vlastně chcete dělat a jaký to má smysl a dopad.
nedoporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur nedoporučeno
Originalita tohto projektu je nepopierateľná a jeho realizácia by bola inovatívnym prvkom v živote fakulty. K súčasnej podobe žiadosti mám však zásadné výhrady.

Účelom tohto štipendia je v prvom rade umožniť samotné uskutočnenie aktivít. V tomto svetle teda rozhodne nie je určené na vyplácanie odmien študentom a ich tímom za vykonávanie aktivít a táto položka musí isť zo žiadosti preč, rovnako ako odmena pre žiadateľku. S danými položkami v žiadosti nemôžem projekt podporiť aj vzhľadom na ich výšku v kontexte veľkého previsu dopytu nad ponukou finančných prostriedkov tomto kole. Ak by sme totiž prostriedky alokovali na daný účel, pre nejaké projekty by to znamenalo, že by sa nemohlo vôbec uskutočniť. Pri obmedzenom rozpočte a zameraní štipendia sa to bohužiaľ inak nedá.

Ďalej je potrebné zvážiť zaobstaranie občerstvenia a písacích potrieb pre účastníkov iných ako lektorov/hostí, keďže ide o výdavky síce spríjemňujúce podujatie jeho účastníkom, avšak nie nevyhnutné pre to, aby sa akcia mohla uskutočniť.

Taktiež je potrebné pri položke propagácie rozviesť veci na konkrétne položky, ich množstvo a jednotkové ceny.
nedoporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)