Projekt – BSS Bootcamp

Žadatel: Pavlína Štafová | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 7 000 Kč (původně 7 400 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Michal HahnJiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýJuraj Kačur Průměry Výsledek
Inovace 2 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 3 2,600 | 2,800 2,700
Důvěryhodnost 4 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Odborný/kulturní přínos 1 | 2 2 | 4 2 | 3 1 | 2 2 | 3 1,600 | 2,800 2,200
Souvislost se vzdělávací činností FSS 3 | 4 2 | 3 4 | 4 3 | 2 3 | 3 3,000 | 3,200 3,100
Rozvoj občanských dovedností 1 | 3 2 | 3 2 | 3 3 | 3 2 | 2 2,000 | 2,800 2,400
Rozvoj praktických dovedností 1 | 2 2 | 3 3 | 3 2 | 2 3 | 3 2,200 | 2,600 2,400
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 2 3 | 4 3,000 | 3,200 3,100
Uskutečnitelnost 4 | 4 3 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 2 4 | 4 3,600 | 3,400 3,500
Efektivita 3 | 3 2 | 4 3 | 3 3 | 2 2 | 3 2,600 | 3,000 2,800
Podrobnost zpracování rozpočtu 4 | 4 2 | 4 2 | 2 1 | 2 3 | 2 2,400 | 2,800 2,600
Propagace FSS 1 | 2 2 | 3 2 | 2 3 | 2 1 | 2 1,800 | 2,200 2,000
Celkové hodnocení (průměr) 2,700 | 3,050 2,875

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Michal Hahn doporučeno
Projekt hodnotím stejnými body, jako na jaře 2016, kdy byla podaná stejná žádost.

P.S. nový formulář žádosti již neobsahuje v úvodu údaj "V roce 2013". I z toho jde poznat, že jste pouze překopírovala žádost z minulého kola (a změnila pár vět).

Zároveň jsem pochopil, že žádáte na příští ročník, to znamená, že tento ročník jste zvládli i bez našeho příspěvku. Proč tedy ten další nezvládnete také bez příspěvku?
doporučeno
Hodnotím na základě předchozích stipendijních kol a také na základě možnosti uspořádat akci i bez naší pomoci (což některé jiné projekty, které žádají, nemají)
Jiří Němec nedoporučeno
Jelikož je spolková činnost fakultou považována za dobrovolnou, není možné financovat ubytování a stravu organizátorům.
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
Skúste prosím predstaviť napríklad očakávaný obsah Bootcampu, nielen napísať, že sa bude týkať BSS, ale aj priniesť nejaký relevantný príklad aktivít, aby sme si vedeli predstaviť, že to bude vzdelávací víkend, nielen teambuilding na štýl party, čo je u takýchto akcií často zvykom. Ak budeme vidieť reálny plán a náplň akcie, radšej a rýchlejšie ju podporíme.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
Potřeboval bych, abyste lépe rozpracovali svůj rozpočet. Podrobněji, na co půjdou náklady, kolik co stojí, atd.
doporučeno
bez komentáře
Juraj Kačur doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)