Projekt – Výměnný pobyt Studentské Sekce IIPS a Politologického klubu FSV UK

Žadatel: Tomáš Belobrad | Grantové kolo: Jaro 2017

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 7 880 Kč (původně 12 180 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýTomáš PelíšekOndřej Prikner Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 4 | 3 5 | 4 4 | 4 3 | 3 4,200 | 3,600 3,900
Důvěryhodnost 4 | 4 3 | 4 5 | 3 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 3 | 4 4 | 1 4 | 4 1 | 1 3,200 | 2,600 2,900
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 3 4 | 2 4 | 4 2 | 2 3,200 | 2,800 3,000
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 3 | 4 3 | 2 2 | 3 2 | 3 2,800 | 3,000 2,900
Rozvoj praktických dovedností 2 | 2 3 | 4 2 | 1 4 | 4 4 | 5 3,000 | 3,200 3,100
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 3 3 | 1 2 | 3 3 | 3 2,800 | 2,600 2,700
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 3 1 | 1 3 | 3 1 | 1 2,200 | 2,200 2,200
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 4 2,400 | 3,000 2,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,140 | 3,020 3,080

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jiří Němec doporučeno
Líbí se mi, že se snažíte propojit dvě, zdánlivě soupeřící univerzity a jejich pracoviště, v tomto shledávám velký přínos, jak odborný, tak propagační. Co se rozpočtu týče doporučuji nejméně poloviční spolufinancování vyjíždějícími studenty, nejsem si zcela jist pohledem vedení fakulty na takovouto sumu směřovanou na ubytovací a stravovací výdaje. Poznámka pod čarou: píše se Z-práva a ne S-práva .. :)
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
Nie som si celkom istá, nakoľko ide o aktivitu pre študentov FSS a nakoľko o akúsi formu "odmeny" pre vašich členov. Od toho, že je to vaša interná aktivita, sa odvíja mnoho ďalších skutočností, napríklad že by bolo fajn, keby sa do spolufinancovania tejto aktivity zapojili aj vaši členovia. Nápad je zaujímavý, ale v tomto prípade skutočne nechávam svoje konečné rozhodnutie v závislosti od diskusie na deliberácii.
doporučeno
Pri takomto znížení nákladov nemám väčší problém s podporením projektu, i keď v prípade dopravy mohlo dojsť ešte k vyššiemu zníženiu, ako sme vám radili na deliberácii.
Alexandr Sibirský doporučeno
Prosím, rozepište konkrétně náklady. Není mi jasné, jakto, že ubytování stojí 600. Pokud se ubytujete se studenty na koleji vyjde vás to minimálně o polovinu méně.

Zjistětě si tedy prosím levnější možnosti ubytování a rozpočet v této části snižte.

Rovněž bych ocenil rozpsání části, kde zmiňujete přínos pro fakultu a její propagaci. Z mého úhlu pohledu je to spíše přinos pro jedoucí studenty, což je fajn, ale rozpočet akce vůči jiným akcím pořádaným na fakultě neodpovídá jeho přínosu. Zvažte tedy financování části nákladů z vlastních zdrojů a tedy snížení celkových nákladů. Pak projekt rád podpořím.
doporučeno
bez komentáře
Tomáš Pelíšek doporučeno
- "připravovat účastníky ke správné reprezentaci MU" Co to je? Jak?
- Jaká je propagace FSS směrem k veřejnosti?
- Dodefinovat SMART kritéria úspěšnosti

doporučeno
bez komentáře
Ondřej Prikner nedoporučeno
Projekt nemá žádný přímý přesah do širší veřejnosti. Náklady v rozpočtu nepovažuji za uznatelné.
nedoporučeno
Projekt nemá přímou souvislost s kulturním děním na FSS. Podle mého názoru by z tohoto stipendijního programu neměl být financován výlet 10 členů spolku do Prahy.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)