Projekt – MuniMUN 2017

Žadatel: Hračja Gjulzadjan | Grantové kolo: Jaro 2017

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 11 030 Kč (původně 24 244 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýTomáš PelíšekOndřej Prikner Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 4 4 | 4 3 | 3 5 | 5 3 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 4 3 | 4 3,800 | 4,600 4,200
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 4 3 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Rozvoj občanských dovedností 3 | 3 4 | 4 5 | 4 4 | 4 3 | 5 3,800 | 4,000 3,900
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 3 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 4 | 5 4 | 3 4 | 4 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Uskutečnitelnost 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 4 3 | 3 4,200 | 4,000 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 2 3,800 | 3,400 3,600
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,400 | 4,000 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,740 | 4,000 3,870

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jiří Němec nedoporučeno
Rozpočet: proč stojí ubytování víc než jednou tolik co loni? Proč brožury stojí o polovinu víc než loni? Doufám, že nejsou opět na křídovém papíře, což jsme kritizovali již minule. Tolik šňůrek je vážně potřeba? Nějaké jsou ještě ve spolkovně. Jmenovky předpokládám, že budou malého formátu, tudíž se jich na A4 vejde alespoň 8 a těch osm pak bude stát 2,5 koruny. Nebo je tomu jinak? Celkově nerozumím důvodu, proč je požadovaný rozpočet téměř dvojnásobný aniž by se celkový recipročně zvýšil. Doporučuji výraznou střídmost v nákladech. Mimo to si myslím, že projekt této relevance a velikosti by měl být schopen získávat finance i jiným způsobem, než z poplatků za studium jiných studentů. Obecně se mi projekt líbí, nicméně pro nesplnění formálních požadavků (závěrečná zpráva) nemohu v prvním kole podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová nedoporučeno
Oceňujem zlepšenie žiadosti oproti predchádzajúcej a zdôvodnenie niektorých položiek, ktoré predtým neboli vysvetlené. V rámci pomerne značnej sumy peňazí, ktorú žiadate (opäť, je to takmer tretina z toho, čo máme k dispozícii), skúste prosím ešte prehodnotiť rozpočet, v ktorom môžu spraviť rozdiely aj malé veci (napríklad že menovky nebudú v obaloch, čo kvalite podujatia myslím neuškodí, etc).

Kvôli chýbajúcej záverečnej správe z minulého roka v ISe (bezprostredne po skončení projektu), ktorá je jednou z formálnych náležitostí v prípade, že žiadate o niektorý projekt znova, však musím označiť túto žiadosť ako nevhodnú pre podporenie v 1. kole.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský nedoporučeno
Pro neodevzdání závěrečné zprávy po ukončení projektu nemohu podpořit.

Jinak nemám větších výhrad, jen se zamyslete, zda by se dalo rozpočet o něco snížit. Levnější jmenovky, ubytování, apod.
doporučeno
bez komentáře
Tomáš Pelíšek nedoporučeno
- Líbí se mi
doporučeno
bez komentáře
Ondřej Prikner nedoporučeno
Nedodání závěrečné zprávy v termínu.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)