Projekt – Databáze nacionalismus

Žadatel: Michal Vít, Jan Husák, Ondrej Schütz | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: garance_Hlousek.PDF

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 10 000 Kč (původně 17 200 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost | 3 | 2 | 4 | 5 2 | 3 3,000 | 3,250 3,125
Odborný a kulturní přínos | 4 | 3 | 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,750 3,875
Rozvoj dovedností | 3 | 3 | 4 | 3 4 | 4 4,000 | 3,250 3,625
Zpracování | 3 | 1 | 4 | 4 3 | 3 3,500 | 2,750 3,125
Rozpočet | 3 | 2 | 3 | 4 3 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty | 4 | 4 | 4 | 4 5 | 4 4,500 | 4,000 4,250
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost | 4 | 3 | 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,750 3,875
Celkové hodnocení (průměr) 3,714 | 3,393 3,554

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová nedoporučeno
projekt nesplňuje formální požadavky - není zde garance
doporučeno
- během veřejné diskuze předložena zaměněná garance
- snížený rozpočet vytvořen poněkud účelově
- žadatelé požadují částku 10 tisíc Kč: 1100 Kč na materiály, 800 Kč na občerstvení, 9100 Kč jako odměnu pro realizátory projektu
- potřebný projekt, pokud nebude podpořen, nelze ho financovat z prostředků katedry či jiného stip.programu?
- dobrá prezentace na veřejném zasedání, která předčila písemné zpracování
Jakub Weiner nedoporučeno
Domnívám se, že takovýto projekt lze realizovat s menší časovou dotací.
doporučeno
bez komentáře
Jan Motal nedoporučeno
Doporučuji jiný stipendijní program, nejde o spolkovou či kulturní činnost, mělo by se rovněž lépe hradit ze stipendijních prostředků příslušné katedry.
nedoporučeno
Nepřísluší do tohoto programu, měla by jej podpořit katedra nebo by bylo lépe požádat o podporu v rámci 2A.
Matěj Feldek doporučeno
Velmi dobrý projekt. Přesto bych rád navrhl snížit požadovanou částku. Myslím si, že požadovaná odměna pro realizátory (90Kč/hodina) by mohla být snížena například na 70 Kč/hodina.
doporučeno
Osobně považuji tento projekt za skvělý. Problémy s rozpočtem se z mého pohledu vyřešily snížením požadované částky, které bylo domluveno na setkání s komisí. Zároveň původní nesrovnalost s garancí byla přesvědčivě vyvrácena. Věřím, že realizace projektu by byla velmi prospěšným krokem.
Magdaléna Křížová doporučeno
Projekt se mi líbí, ale text v dokumentu odborné garance s ním vůbec nekoresponduje - co tedy Hloušek garantuje?
A znovu se tu objevuje problém s osobním ohodnocením - jaká částka/hod už je moc?
doporučeno
Námět projektu se mi moc líbí. Stále jsem ale nepochopila, jak je to s tou garancí - přiložen je úplně jiný dokument.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)