Projekt – Distribuce filmu Život na statku

Žadatel: Anežka Jiskrová | Grantové kolo: Podzim 2017

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýTomáš PelíšekOndřej Prikner Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 5 | 4 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Důvěryhodnost 3 | 3 4 | 4 5 | 3 5 | 5 2 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 5 4 | 5 5 | 5 3 | 5 4,000 | 4,800 4,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 5 4,200 | 4,800 4,500
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 3 | 3 5 | 4 4 | 4 5 | 4 4,200 | 3,600 3,900
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 4 | 4 5 | 2 2 | 2 4 | 5 3,600 | 3,400 3,500
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 3 4 | 4 4 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 4 3 | 3 5 | 5 2 | 3 2 | 4 2,800 | 3,800 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 4,020 | 4,180 4,100

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jiří Němec nedoporučeno
Váš projekt se mi velmi líbí a rád jej v budoucnu podpořím. Prozatím mám však několik zásadních výtek. Ad jedna prosím upravte žádost tak, aby garance byla součástí žádosti. Toto jsme zavedli minulý semestr z důvodu, aby garanti/vyučující žádosti četli a věděli co podepisují. Stávalo se totiž nezřídka, že neměli vůbec přehled či se podpisy kopírovaly apod. Jak znám pana Moralese určitě Vám nemálo pomáhá a má o projektu přehled, z naší strany je to však nutná formalita. Dále mám trochu problém s rozpočtem, respektive s částkami a jejich určením. Kontaktovala jste například paní proděkanku pro vnější vztahy jestli zmíněné disky nemůže fakulta poskytnout? Odměna grafikovi, zvlášť na katedře kde se tímto určitě někdo zabývá? Nemáte nějakého spolužáka který by Vám s tím v rámci vlastního grafického tréninku pomohl? Zkuste vymyslet vhodnější položky, které by vedení fakulty snáze schválilo, s těmito by mohl být problém. Například přihláška do Ji.hlavy, nějaké náklady spojené s tvorbou filmu?
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová nedoporučeno
Zaujímavý projekt, páči sa mi. Vadí mi však, že garancia nie je súčasťou žiadosti, keď to opravíte, rada projekt podporím.
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Tomáš Pelíšek nedoporučeno
Na žádosti chybí podpis garanta.
Je nutné ten film distribuovat na USB nosičích? Přijde mi to jako neefektivní způsob. Jinak se mi projekt moc líbí!
doporučeno
bez komentáře
Ondřej Prikner nedoporučeno
Nemá jiné relevantní zkušenosti?

Mimo mi, v době cloudových služeb, přijdou ty flešky. Navíc hodně dryhý. K čemu??

Jasnější harmonogram by budil větší důvěru.

Není podepsaný od garanta - není vhodné.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)