Projekt – Aby vaše práce byla radost aneb Psychologie práce a řízení

Žadatel: Tomáš Protivínský | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Protivinsky_Tomas_garance.pdf, Protivinsky_Tomas_priloha.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 2 | 1 4 | 3 3 | 4 | 3 3,250 | 2,750 3,000
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 | 4 4 | 3 4 | 4 | 4 3,750 | 3,750 3,750
Rozvoj dovedností 1 | 3 | 3 4 | 4 3 | 4 | 3 2,750 | 3,500 3,125
Zpracování 3 | 3 | 3 3 | 3 4 | 4 | 3 3,250 | 3,250 3,250
Rozpočet 3 | 4 | 2 3 | 3 4 | 4 | 3 3,500 | 3,000 3,250
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 2 | 3 | 4 3 | 3 3 | 2 | 3 2,750 | 3,000 2,875
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 3 | 4 | 4 4 | 3 3 | 4 | 3 3,500 | 3,500 3,500
Celkové hodnocení (průměr) 3,250 | 3,250 3,250

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
- nemá příliš spojitost s FSS
- těžko říci, jak žadatel k částkám, o něž žádá došel (nemohlo být vyjasněno na veřej.zasedání, neboť se žadatel nedostavil)
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
V této podobě schvaluji. K případným příštím žádostem vždy přikládejte co možná nejvíce informací.
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Magdaléna Křížová nedoporučeno
Projekt dle mého není vhodný podpořit - propagace a lektorné, na které žádá Tomáš Protivínský stipendium, jsou již v příloze započítány do rozpočtu jako vyřešené. Nechápu tedy, jak je to doopravdy, požaduji objasnění, na co tedy stipendium chtějí a prozatím navrhuji nepodpořit tento projekt.
doporučeno
Moc se mi nelíbil přístup žadatelů "Co tam máme teda napsat, abyste nám to uznali?", ale projekt se mi zdá samozřejmě přínosný a určitě je vhodné ho podpořit.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)