Projekt – Ples studentů MU

Žadatel: Tímea Červeňová | Grantové kolo: Podzim 2017

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 8 580 Kč (původně 18 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýTomáš PelíšekOndřej Prikner Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 3 3 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3,200 | 3,800 3,500
Důvěryhodnost 3 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Odborný a kulturní přínos 2 | 4 2 | 3 1 | 4 4 | 4 2 | 3 2,200 | 3,600 2,900
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 1 | 1 2 | 2 2 | 4 3 | 3 1 | 1 1,800 | 2,200 2,000
Rozvoj občanských dovedností 1 | 1 2 | 2 3 | 4 3 | 4 1 | 2 2,000 | 2,600 2,300
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 2 | 3 3 | 3 4 | 4 5 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 4 4 | 5 2 | 2 3 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Uskutečnitelnost 3 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 3 2 | 3 3 | 5 1 | 3 3 | 2 2,200 | 3,200 2,700
Propagace Fakulty sociálních studií 2 | 2 2 | 2 4 | 5 3 | 3 5 | 5 3,200 | 3,400 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 2,860 | 3,380 3,120

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jiří Němec nedoporučeno
Tuto událost nemohu podpořit. Ad jedna stipendium je určeno výhradně studentům Fakulty sociálních studií a jelikož je fond naplňován těmito z jejich poplatků za prodloužené studium, považuji za přinejmenším nevhodné tyto peníze utrácet za zábavu jiných. Ad dva jste CELOUNIVERZITNÍ spolek, co víc, žádáte peníze na celouniverzitní akci. Pokud je pod její záštitou, měla by vám poskytnout dostatečné finanční záruky ona jakožto instituce. To samé platí pro záštitu města Brna. Ad tři je částka 10 000 korun za tisk a 8 000 za odměnu pro DJ z mého pohledu pro Stipendijní komisi naprosto neadekvátní a neprůchozí.
nedoporučeno
Stále zastávám názor, že takováto celouniverzitní akce by měla být financována univerzitou jako takovou. Pokud jde o zapojení jednotlivých fakult, uvedli jste že přispěje pravděpodobně FF a ESF, fakult je na MU devět. To je podle mne stále málo. Pokud by se fakulty zapojovaly shodně paušální částkou, nemělo by to jít z fondu, který je naplňován penězi z poplatků studentů. Zkuste s nimi jednat o příspěvku z volných prostředků. Za mne je vzhledem k velikosti akce zapojení a propagace FSS v kombinaci s výše uvedeným vcelku velkou překážkou, a proto nemohu podpořit.
Zuzana Bobová nedoporučeno
S projektom mám niekoľko zásadných problémov - v prvom rade ide o žiadosť pre podporu kultúrnej a spolkovej činnosti FSS, teda štipendium je primárne na to, aby sa z neho financovali aktivity študentov FSS a tiež pre študentov FSS. Ples je jednoznačne celouniverzitná aktivita a podľa mňa nespĺňa podmienku tohto štipendia. Ďalej nejde o vzdelávaciu aktivitu, skôr o zábavu, čo tiež nie je prioritou tohto štipendijného programu.

Ďalej mi vadí nerozpracovanie rozpočtu.Žiadate 10 000 na tlač materiálov bez toho, aby ste vysvetlili, kde budete materiály tlačiť, za akú cenu, koľko... viem, že presnú cenu propagácie už z minulých rokov musíte vedieť, ale potrebujeme vidieť skutočný rozpočet, mne osobne sa čiastka 10 000 jednoducho nezdá.

Neviem, či len mne, ale ukazuje mi garanciu v divnej čiernej forme, ale možno je to len môj problém?

Každopádne najmä kvôli prvým výhradám odporúčam projekt nepodporiť z tohto štipendia.
nedoporučeno
Uvádzate, že celkový rozpočet projektu je 480 000, pričom 380 000 zaplatíte zo vstupného a 100 000 máte v daroch, potom mi nevychádza rozpočet.
Alexandr Sibirský nedoporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Tomáš Pelíšek nedoporučeno
Výše nákladů na tisk mi přijde příliš velká, takže bych rád viděl snížení, případně rozprostření na jiné náklady.
doporučeno
bez komentáře
Ondřej Prikner nedoporučeno
" rovnako dôjde k značnému
posilneniu vzťahov a odstráneniu pomyslených hraníc medzi študentmi z rôznych
fakúlt" - blbost

18 tisíc je za mě neprůchozí. Prostředky na DJ podle mě ani dát nemůžeme. Max 10k na tu propagaci a i to bych zvážil, protože se spojitost projektu s FSS je dosti volná.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)