Projekt – Security Outlines

Žadatel: Jakub Maděránek | Grantové kolo: Podzim 2017

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jiří NěmecZuzana BobováAlexandr SibirskýTomáš PelíšekOndřej Prikner Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 3 4 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,200 4,300
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 4 5 | 3 4 | 4 2 | 5 3,600 | 4,000 3,800
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,600 4,400
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 4 | 4 5 | 5 3 | 2 4 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 4 | 4 5 | 4 3 | 3 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 4 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 4,060 | 4,180 4,120

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jiří Němec nedoporučeno
Chybí Vám jméno a zařazení garanta. Bohužel i tato drobnost je formální překážkou. Prosím napravte do druhého kola.
doporučeno
bez komentáře
Zuzana Bobová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Alexandr Sibirský doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Tomáš Pelíšek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Ondřej Prikner nedoporučeno
Zaneste někam, že "téměř každá" znamená cca 60% :D
Argumentace Bezpečnostními večery je obecně irelevantní, když mají vlastní projekt.
Není tam jméno garanta, jen parafa.
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)