Projekt – Halas

Žadatel: Tereza Cajthamlová, Adéla Procházková, Veronika Uchytilová | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: potvrzeni001.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 5 | 4 4 | 4 5 | 4 5 | 4 4,600 | 4,000 4,300
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 3 3,600 | 3,500 3,550
Rozvoj dovedností 4 | 4 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,500 3,650
Zpracování 2 | 2 | 2 3 | 3 3 | 3 5 | 4 3,000 | 3,000 3,000
Rozpočet 2 | 1 | 2 3 | 3 4 | 1 4 | 3 2,800 | 2,250 2,525
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 3 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,750 3,675
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 4 | 3 5 | 4 4 | 4 5 | 4 4,400 | 3,750 4,075
Celkové hodnocení (průměr) 3,686 | 3,393 3,539

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- nejasné položky rozpočtu, pro diskuzi by byla vhodná specifikace (resp. jak žadatelky k částkám došly)
nedoporučeno
- Halas je přínosným projektem pro FSS
- na jeho spolufinancování by se měla podílet fakulta (mimo rámec stip.fondu 6A)
- je nutné hledat finanční prostředky i z jiných zdrojů
- některé náklady, jak vyplynulo z diskuze, lze snížit
- projekt, který by bylo vhodné dlouhodoběji podpořit, v současné podobě však nikoliv
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Halas by nutně potřeboval schopný management, který dostane jeho finanční záležitosti do přijatelnějších čísel, být s každým číslem do takovéto míry ve ztrátě je dlouhodobě nepřijatelné.
Jan Motal doporučeno
Doporučuji na veřejné setkání připravit strukturu financování tisku (tj. efektivitu nákladů). Z textu není zřejmá.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
Projekt Halasu jako takový samozřejmě podporuji. Bohužel ovšem nemohu souhlasit s požadovanou výší financí, které jsou ze stipendijního fondu vyžadovány. Osobně se domnívám, že na financování by se měla podílet samotná fakulta. To však není problém žadatelů. Co však žadatelé jsou schopni ovlivnit je výše nákladů na tisk. Halas by měl nejdříve prokázat aktivní snahu o snížení těchto nákladů (levnější papír, mix levného a drahého, atd.). Poté by jistě nebyl problém, aby stipendijní fond na částečné pokrytí nákladů přispěl.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Časopis Halas má jistě svoje místo na fakultě, přesto bych ale dala přednost jiným projektům při podpoře ze stipendijního fondu.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)