Projekt – Bezpečnostní večery

Žadatel: Dan Blaha | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 3 4,000 | 3,600 3,800
Důvěryhodnost 3 | 5 3 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,200 | 4,800 4,500
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,800 3,900
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 4 3,800 | 3,400 3,600
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3,000 | 3,200 3,100
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Uskutečnitelnost 3 | 5 4 | 4 5 | 4 5 | 5 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 3 3 | 4 2 | 4 2 | 4 3 | 5 2,400 | 4,000 3,200
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,760 | 3,940 3,850

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Cena za položku propagace sa mi zdá byť premrštená - buď rozpíšte, na čo všetko sa chystáte prostriedky využiť alebo znížte čiastku.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Celkově kvalitní projekt. Zásadní nejasnosti u mě vyvolává částka na propagaci. Ano, je tam napsané, na co ty peníze chcete, nicméně osobně bych si představoval, že by jednotlivé položky byly více konkretizované. Pro příklad uvedu, kolik letáků (a za jakou cenu chcete vytisknout) a kolik chcete investovat do reklamy (+ například jak tu reklamu rozvrhnete, tzn. na jak dlouho budete událost propagovat apod.). Primárně mi ale jde o tu reklamu na sociálních sítích. Letáky proti tomu budou, předpokládám, marginální položka. Pokud to doplníte a vysvětlíte mi to na deliberaci, bude to fajn.

doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Více specifikovat položky hrazené ze stipendia - konkrétně u položky propagace uvést částky směřující na financování reklamy přes Facebook a Twitter.
Žádosti by měli být nahrávaný ve formátu pdf nikoliv jpg či png.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
V žádosti je malé množství polí nevyplněných. Seznam položek hrazených ze stipendia by bylo vhodné rozepsat přesněji – přímo se nabízí inspirace minulou žádostí na stejný projekt, která tyto částky detailně zdůvodnila.
doporučeno
Drobné nedostatky z minulé žádosti jsou již v této opraveny. Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)