Projekt – Masarykovy debaty

Žadatel: Tomáš Belobrad | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 2 4 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Rozvoj občanských dovedností 5 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 3 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,200 3,100
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 5 4,000 | 4,400 4,200
Uskutečnitelnost 5 | 5 3 | 4 4 | 4 3 | 5 5 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 4 2 | 4 2,800 | 4,000 3,400
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 4 3,400 | 4,000 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,800 | 4,120 3,960

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Rozpočet je síce dobre opísaný, bohužiaľ nemôžem súhlasiť s výškou odmeny pre hostí. Táto položka by jednak nemala byť súčasťou takýchto projektov a nemala by sa nastavovať tak finančne vysoko, najmä s prihliadnutím na projekty, ktoré ste v rámci Masarykových debát robili v minulosti. Rovnako tak aj propagácia bola minule zaistená za menších finančných podmienok.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
V rozpočtu bych odcenila rozepsání o propagaci. Kolik jde na FB reklamu a kolik jde na tiskoviny.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Příliš mi nesedí, proč je potřeba vyplácet plat moderátorovi, případně proč v takové výši, zejména pokud je moderátor členem katedry. Bude potřeba vysvětlit tuto položku na deliberaci.
Taktéž u nákladů na dopravu navrhuji vyplatit pouze náklady pro 8 hostů, namísto uváděných 12. Stejnou připomínku mám k bodu občerstvení.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Rozpočet je opět uveden bez jakýchkoliv detailů, na co konkrétně budou peníze použity. Například kolik se vytiskne plakátů, kolik bude stát propagace na internetu a jaký chtějí žadatelé dosah takové reklamy. Přitom již stejná akce v minulosti proběhla a přesnější náklady mohly být uvedeny do závěrečné zprávy z minulého projektu, který však obsahuje pouze obecné informace jako žádost. Podobně ne zcela důvěryhodně působí požadavek na proplacení cestovních nákladů, kde je průměrná cena dopravy uvedena na 450 korun, což je možné pouze při ignoraci všech dopravních možností kromě automobilu. Navíc je tato suma vypočítána pro 12 hostů, ačkoliv žadatelé přiznávají, že ne všichni jsou z Prahy. Z těchto důvodů požadovaná suma působí nadhodnoceně.

Rovněž by se hodilo v žádosti zdůvodnit, proč není využito prostor FSS, jelikož projekty placené tímto stipendiem mají propagovat tuto fakultu, přesto žadatelé akci chtějí uskutečnit alespoň v univerzitním kině Masarykovy univerzity.

Ačkoliv je odměna pro profesionální moderátorku opodstatněná, Pokyny k žádosti o přiznání stipendia uvádějí následující: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty(...)"
doporučeno
Mé předchozí výtky byly napraveny nebo objasněny v žádosti nebo na setkání. Stipendiem podpořené kontroverzní téma Veganství není zdravé na sociální síti Facebook sklidilo obrovský ohlas. Několik dní před uskutečněním projevilo na facebookové události zájem tři tisíce uživatelů, což je zhruba dvacetinásobek běžného zájmu na zmíněné sociální síti. To je, myslím, velký úspěch.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)