Projekt – Rozpravy nad skleničkou

Žadatel: Tomáš Belobrad | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,400 4,300
Důvěryhodnost 5 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 3 5 | 1 4,800 | 3,400 4,100
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 2 3 | 2 2,800 | 2,600 2,700
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 4 2 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 4 4,600 | 4,400 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 2 | 4 4 | 4 3 | 3 1 | 1 2,600 | 3,200 2,900
Propagace Fakulty sociálních studií 2 | 4 3 | 3 2 | 3 2 | 2 1 | 1 2,000 | 2,600 2,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,520 | 3,520 3,520

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
S odovzdaným projektom nemám žiaden výhradný problém.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Nesplnění formálních požadavků.

Ta přeškrtnutá částka je 1 653? Nesedí propočty. Žádáte 1653 a pak uvádíte, že Sekce hradí 1 653. Celkový rozpočet akce, ale je 2 754 kč.

Potom v rozepsané tabulce máte napsané, že žádate o částku 1 101 kč.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Dobrý projekt. Jen mi tam nesedí jedna věc týkající se financování. Nejdříve v žádosti píšete, že ze stipendijního programu žádáte 1653 korun, nicméně poté při podrobném rozpisu financování projektu se tato částka objevuje v kolonce se sumou financovanou z jiného zdroje - u požadované výše stipendia se tam objevuje suma 1101 korun. Není úplně jasné (jakkoli si to dokáže asi každý domyslet), o jakou sumu tedy žádáte.

Možná by také stálo za zvážení zlepšení propagace fakulty při jednotlivých Rozpravách.

Problém je, že jste neodevzdali závěrečnou zprávu za předchozí období, kdy jste čerpali stipendijní podporu, tudíž musím žádost prozatím nedoporučit k podpoře.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
Projekt osobně znám a libí se mi. Avšak minulý semestr nebyla dodána závěrečná zpráva, což je porušení formálních náležitostí, proto nemohu v prvním kole tento projekt podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
V kategorii Finance je požadována stipendijní částka, která je podle dalších informací hrazena z vlastních zdrojů. Tento omyl je nutno opravit.

Projekt vnímám jako smysluplný a pro účastníky přínosný. Nicméně:
"Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za takovéto výkony jsou považovány především organizace akcí, jako jsou diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení apod., tedy včetně aktivit kulturního charakteru, dále vydávání časopisů a jiné způsoby prezentace fakulty,
reprezentace fakulty apod."

Tato žádost mne nepřesvědčila o tom, že tento projekt povede k reprezentaci fakulty na veřejnosti, což je jedním z hlavních důvodů existence tohoto stipendia.

Projekt není možné podpořit také z toho důvodu, že zatím nebyla dodána závěrečná zpráva za minulý podpořený projekt totožného charakteru.
doporučeno
Závěrečná zpráva byla nakonec dodána. Žadatel mne nicméně příliš nepřesvědčil, že tato činnost splňuje požadavky na udělení stipendia ve smyslu podmínek v odstavci, který jsem citoval v prvním kole. Přesto si myslím, že velmi malá, ale dostatečná shoda zde existuje, ačkoliv žadatelem na setkání příliš neobhájená. Projekt tedy i s přihlédnutím k požadovaným financím doporučuji k podpoře, nicméně se sníženým hodnocením.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)