Projekt – Filmový klub

Žadatel: Tomáš Belobrad | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Uskutečnitelnost 5 | 5 3 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 3 2 | 4 3 | 4 2 | 4 3 | 4 2,800 | 3,800 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 3 | 4 4 | 3 3 | 3 4 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 3,640 | 3,880 3,760

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Nemám výhrady.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Kvalitní projekt. I přes určité nejasnosti ve financování jej doporučuji nyní k podpoře. K oněm nejasnostem, píšete, že jelikož jsou jen dvě promítání, zvýšíte objem peněz, které půjdou do reklamy na sociálních sítích. Zajímalo by mě, kolik peněz šlo do reklamy v minulosti a kolik půjde nyní, dále třeba také, jak reklamu rozložíte (kolik dní před akcí bude aktivní). Tyto věci budu chtít objasnit na deliberaci.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Bylo by vhodné více specifikovat konkrétní částky na jednotlivé body u položky propagace a občerstvení. Jinak nemám dalších výhrad.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Náklady nejsou dostatečně podrobné a bylo by vhodné je přesněji rozepsat.
doporučeno
Napraveny drobnosti z minulých připomínek. Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)