Projekt – Debatní klub

Žadatel: Hana Skljarszka, Petr Gongala, Ondrej Schütz a kol. | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: skljarszka_hana_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost | 5 | 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,667 3,833
Odborný a kulturní přínos | 3 | 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3,000 | 3,667 3,333
Rozvoj dovedností | 4 | 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,250 | 4,000 4,125
Zpracování | 4 | 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3,750 | 3,667 3,708
Rozpočet | 4 | 3 | 3 4 | 3 4 | 4 3,750 | 3,333 3,542
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty | 5 | 4 | 3 3 | 3 4 | 4 4,000 | 3,333 3,667
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost | 4 | 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4,000 | 3,667 3,833
Celkové hodnocení (průměr) 3,821 | 3,619 3,720

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová nedoporučeno
- garance se neshoduje s žádostí u dvou žadatelů
- žádost by byla vhodnější pro stip.program 2A
nedoporučeno
- přestože projekt je bezesporu dobrý, bylo by vhodnější ho podpořit z jiného stipendijního programu (2A) či vzhledem k provázanosti s činností katedry politologie z jejích prostředků
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
Z důvodu kolize s účelem stipendijního programu 6A doporučuji požadovat proplacení uvedených nákladů z programu 2A či mimořádných stipendií fakulty.
Nezavrhuji podporu rozvoje Vašeho spolku z titulu 6A, doporučuji se tedy v případné další žádosti orientovat spíše na rozvoj samotné organizace a pořádání akcí (AMČR v debatování).
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Samotné debatování považuji za velmi přínosnou činnost, především pro debatující studenty. K debatování soutěže patří a je tedy dobré studenty v této činnosti podporovat. Jelikož ovšem skutečně nemá tento projekt širší záběr, nezapojuje další studenty a podobně, domnívám se, že by mohl být k jeho financování využit nejlépe jiný stipendijní program. Je to ovšem spíše doporučení do budoucna. V tuto chvíli projekt podporuji.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Jsem pro podporu navrhovaného.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)