Projekt – Mezispolková spolupráce Studentské sekce IIPS

Žadatel: Jan Hruška | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 4 899 Kč (původně 9 798 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 3 | 3 3,800 | 4,000 3,900
Důvěryhodnost 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 1 4,000 | 3,200 3,600
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3,200 | 3,600 3,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 2 4 | 4 3,400 | 3,200 3,300
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 3 4,200 | 4,200 4,200
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 3 3,200 | 3,000 3,100
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 3 5 | 5 3,600 | 3,600 3,600
Uskutečnitelnost 4 | 4 5 | 4 3 | 4 3 | 3 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 1 3 | 3 2 | 3 4 | 2 2 | 1 2,600 | 2,000 2,300
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 2 | 2 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 3,540 | 3,420 3,480

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt nie je vhodné podporiť kvôli nesplneniu formálnych náležitostí - žiadosť bola podaná po termíne odovzdania.
Zároveň mám výhrady voči navrhovanému rozpočtu - spiatočná cesta z Brna do Prahy sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 400 korún
a tomu by mala odpovedať aj suma uvedená v žiadosti, rovnako skepticky nahliadam aj na položku kladenie venca - hoci je takýto akt záslužný a uznaniahodný, z môjho pohľadu nepomohol nijakým spôsobom pri propagácii fakulty
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Nesplnění formálních požadavků
doporučeno
Částka byla snížená z důvodu nepřiměřenosti její výše k uskutečněnému projektu.

Projekt si jistou míru finanční podpory z tohoto stipendijního fondu zaslouží, nicméně jako problematické vidím částky za dopravu a ubytování. Toto bylo také při deliberaci zmíněno ze strany komise, nicméně ke snížení částky ze strany žadatele nedošlo.
U výdajů za již zmíněné ubytování a cestovné bych ráda viděla spolufinancování, ať už ze strany spolku, anebo samotných účastníků.
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Velmi zajímavý projekt. Nicméně nebyl dodržen termín odevzdání žádosti, a to bez předchozí omluvy. Jelikož se tedy jedná o nedodržení formálních náležitostí, které souvisejí s podávání stipendijních žádostí, nemohu projekt doporučit/podpořit. Navíc i požadovaná suma je podle mého poměrně dost nadhodnocená.
doporučeno
Rozpočet se mi zdál velmi vysoký a obávám se, že by se ani vedení fakulty úplně nezdálo to, kolik peněz by se proplácelo na cestovné a ubytování - proto jsem souhlasil se snížením výdajů a navrhuju částečnou spoluúčastí účastníků. Jinak je to projekt opravdu zajímavý a je velmi dobře, že takovéto aktivity probíhají.
Lukáš Lepič nedoporučeno
Nedodržení formálních náležitostí - dodáno pozdě.
doporučeno
Požadovaná částka zejména za dopravu, je dle mého názoru příliš vysoká a ani po deliberaci nedošlo ke snížení.
Martin Čech doporučeno
Pro podpoření této činnosti proplacením především cestovného a ubytování očekávám obhájení tohoto projektu jako smysluplného pro podpoření ze Stipendijního programu na podporu kulturní a spolkové činnosti.
doporučeno
Žadatel prakticky nezohlednil připomínky uvedené jak v hodnocení tak na setkání. Nakonec po dohodě v komisi snížená částka na polovinu, kvůli velmi vysokým požadavkům na projekt, který má mnohem menší dopad než jiné žádosti, které si vystačí s mnohem menšími financemi. Navíc se ze žádosti platí pouze ubytování a cesta, kde se dá očekávat finanční spoluúčast jednotlivců.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)