Projekt – Studentská antropologická konference 2018

Žadatel: Veronika Kotýnková | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Důvěryhodnost 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,200 | 3,800 4,000
Odborný a kulturní přínos 5 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,200 4,400
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,400 3,500
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 4 3,600 | 3,400 3,500
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 5 3,400 | 4,000 3,700
Uskutečnitelnost 3 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 4 5 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 3 2 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,000 | 3,600 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 3 4 | 4 3 | 3 3 | 4 5 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,780 | 3,800 3,790

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Žiadosť spĺňa kritériá solidného projektu, treba však prihliadať k tomu, že ide o peniaze FSS a preto očakávam, že pred deliberáciou dôjde k zníženiu sumy určenej na občerstvenie a cestovné hosťa. Keďže predpokladáte, že pôjde o hosťa z Bratislavy alebo Prahy, mala by tomu odpovedať aj súčasná cena za cestu. Z Bratislavy sa spiatočná cesta pohybuje od 200 do 400 Kč a z Prahy od 100 do 400 Kč.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Dobrý projekt
Jen částka za občerstvení je poměrně velká.
Také mě zajímá, kde budou rozmístěné látaky, pokud slouží k propagaci akce.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Pro příště by bylo vhodnější nahrávat garanci taktéž ve formátu pdf, jako zbytek dokumentu. Co se týče zpracování grafiky uvedené v nákladech, tak k tomuto bodu byly výtky již v minulém roce. Stejně tak je to s občerstvením, je sice pravda, že konference trvá celý den, nicméně během obědové pauzy si účastníci mohou zajistit občerstvení sami například ve fakultním bufetu. V pravidlech je přímo uvedeno, že nelze hradit catering ani věci týkající se grafiky. Jinak zajímavý projekt.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Žádost o stipendium na občerstvení a grafiku je částečně v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu, tvorba vlastních znaků (loga a jiné grafické prvky)."

Oceňuji dobře rozepsané opodstatnění položek v seznamu.
doporučeno
Opravená žádost je již v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)