Projekt – Halas, časopis studentů Fakulty sociálních studií

Žadatel: Markéta Lankašová | Grantové kolo: Jaro 2018
Přílohy: Lankasova_Marketa_zadost_img04.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 5 | 5 4,200 | 4,000 4,100
Důvěryhodnost 5 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 5 3,800 | 4,400 4,100
Odborný a kulturní přínos 5 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 5 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 5 4,000 | 4,400 4,200
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 5 3,200 | 4,000 3,600
Rozvoj praktických dovedností 2 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Uskutečnitelnost 3 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 5 | 4 3 | 3 3 | 4 4 | 5 3,600 | 4,000 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,740 | 4,060 3,900

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť z dôvodu porušenia formálnych náležitostí žiadosti. Garancia nebola súčasťou dokumentu pdf, zároveň po tom, ako vám bolo udelené štipendium naposledy nebola odovzdaná záverečná správa, čo je dôvodom neodporúčania projektu v budúcnosti. Rovnako odmena pre členov vo vašom rozpočte nie je prípustná, najmä nie vo finančnej podobe.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Nesplnění formálních požadavků.- závěrečná zpráva z minulého roku a podpis garanta na žádosti.

V žádosti z minulého roku jsem viděla, že náklady na tisk byly 6 930 kč a tiskli jste 300ks. Tento rok chcete tisknout 200ks za 8 600kč? Můžete na deliberaci objasnit.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Nebyla doručena závěrečná zpráva po loňském stipendijním období "jaro 2017", tím pádem nemohu žádost podpořit. Prosím, doručte zprávu, je to absolutně zásadní.

Jinak jsem se trochu pozastavil nad rozpočtem. Loni jste žádali o 3500 Kč a letos o 10000 Kč. V čem nastal ten zásadní rozdíl, že letos došlo k takovému nárůstu? Všiml jsem si, že letos je tisk v žádosti vykázaný jako o 5100 Kč dražší než loni. Opravdu došlo k takovému nárůstu ceny? Nebo jste nějakým způsobem rozšířili svou tvorbu a zvýšili náklad (případně změna papíru nebo podobné technologické změny)?

Poslední věc je garance ve formátu jpg. Pokud je to možné, doručte ji v jednom pdf. souboru se samotnou žádostí. Je to tak lepší.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
Pro příště je vhodnější dodávat garanci jako součást dokumentu pdf.
Na jaře roku 2017 nebyla po udělení stipendia dodána závěrečná zpráva, což je porušení formálních náležitostí, proto nemohu projekt v prvním kole podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
Chybí odevzdaná závěrečná zpráva za totožný projekt podpořený na jaře roku 2017. Odevzdaná žádost má mírné administrativní nedostatky. U zanedbatelné odměny pro redaktory je možný rozpor s dokumentem Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti.

Dodání závěrečné zprávy je povinné, proto dokud nebude odevzdaná, není možné projekt podpořit.
doporučeno
Nedostatky minulé žádosti jsou již plně opraveny.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)