Projekt – Security Outlines - studentský portál o bezpečnosti

Žadatel: Jakub Maděránek | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 4 | 5 3 | 3 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,400 4,200
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 3 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,600 3,700
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 5 3,400 | 4,200 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 4 | 4 5 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 5 3 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 4 2,800 | 4,200 3,500
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 3 2 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 3,860 | 4,060 3,960

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Samotná myšlienka projektu je výborná, mám ale výhrady voči rozpočtu, ktorý ste pripravili. Najprv k provozu webového portálu: žiadate pokrytie nákladov na 24 mesiacov. Štipendium FSS na podporu kultúrnej a spolkovej činnosti vypláca peniaze (v logike opakovania sa výziev na odovzdávanie žiadosti) primárne na akcie a činnosť odohrávajúcu sa v danom semestri. Spolu s propagáciou a vizitkami preto požadujem výrazné zníženie položiek uvedených v navrhovanom rozpočte.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Etablovaný a dlouhodobě kvalitní projekt, který osobně podporuji. Podle mého názoru má projekt pouze jednu slabší část, kterou je rozpočet - a ty nedostatky jsou i v této části spíš dílčí povahy. Konkrétně bych byl rád, kdybyste upřesnili dvě věci:

1. Mluvíte o facebookové reklamě a o tom, že se vám osvědčila. Byl bych rád, kdyby bylo vyčísleno, jakou sumu jste do reklamy investovali a investovat znovu plánujete.

2. Zmíněné byly vizitky. Na kolik korun vyjde 500 vizitek? Taky by bylo vhodné upřesnit.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Doporučuji aktualizovat popis, uvádět Bezpečnostní večery, jakožto jinou akci je irelevantní a taktéž exkurzi konanou v roce 2014. Tyto informace jsou nadbytečné a žádost zbytečně prodlužují a komplikují.
Dále u u provozu webového portálu je uvedena částka 4065 Kč a v bližším popisu následně uvedeno 4461 Kč.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Bylo by vhodné rozepsat zamýšlenou propagaci na internetu – dosah a cena.

Proplacení motivační odměny je v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu, tvorba vlastních znaků (loga a jiné grafické prvky)."

Zajímala by mne také relevantnost vysokého počtu vizitek.

Proklamovaná propagace FSS mi nepřijde tak vysoká, jak je tvrzeno v žádosti.
doporučeno
Žadatel ve své žádosti zohlednil a opravil mé výtky, na setkání také objasnil diskutabilní místa.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)