Projekt – Letní akademie Hejbej

Žadatel: Jakub Mácha | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,000 4,200
Důvěryhodnost 3 | 2 3 | 3 4 | 4 3 | 3 5 | 1 3,600 | 2,600 3,100
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 5 | 4 3,800 | 3,400 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 4 3,400 | 3,000 3,200
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4,000 | 3,600 3,800
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 5 | 4 3,600 | 3,400 3,500
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 3 | 2 3 | 3 3 | 3 5 | 1 3,400 | 2,400 2,900
Uskutečnitelnost 2 | 3 3 | 3 4 | 3 3 | 3 5 | 1 3,400 | 2,600 3,000
Rozpočet a jeho efektivita 1 | 1 2 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1,200 | 1,600 1,400
Propagace Fakulty sociálních studií 1 | 2 3 | 1 3 | 3 3 | 3 3 | 1 2,600 | 2,000 2,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,340 | 2,860 3,100

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt aj napriek svojej spoločenskej hodnote nemôžem podporiť, a to kvôli navrhovanému rozpočtu. Začal by som absolútne bizarnou položkou ako pevný disk. Ten naozaj nikto z piatich ľudí z FSS nemá? Alebo hocikto z daného podujatia? Takisto položka tonery, načo 4xpo 150 Kč? Tvorba letákov sa ukázala ako neefektívny spôsob propagácie, najmä ak sa vynaloží na to toľko peňazí, koľko žiadate. Odmeny pre odborníkov by som minimálne znížil, ak nie úplne vypustil, mnoho z nich príde prednášať zadarmo (čo sa týka Zvol si info tam som si tým istý). Dodávka by sa dala poriešiť aj za 500 korún, no a najmä pýtať peniaze za ubytovanie sa mi nezdá hodné takejto žiadosti. Celý návrh rozpočtu potom pripomína snahu o získanie peňazí na úkor danej aktivity.
nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť - bohužiaľ neboli splnené formálne požiadavky ku druhému hodnoteniu.
Béatrice Koubayová nedoporučeno
1) Nesplnění formálních požadavků. Podpis garanta je v jiném formátu na samostatné stránce. Účelem dodávání podpisu garanta s žádosti je, aby garant opravdu četl žádost...
2) V rozpočtu je uvedený pevný disk. Videa se dají skladovat v počítači a následně online, aby vám nezabírali místo v PC.
Proto pokud i přesto chcete pevný disk, doporučiji hradit z jiných zdrojů.
4) V rozpočtu je uveden tisk 200 letáků a ve výsledku máte 24 účastníků (uvedeno v rozpočtu). Nehledě na to, že účast studentů FSS je velmi malá.
3) Rozpočet výchází z předpokladu 24 účastníků. Zajímá mě proč zrovna toto číslo. Pokud by jich bylo více, nepotřebujete takto vysoké stipendium.
A celkově mám otázky k využetelnosti rozpočtu jako: propagace, převoz materiálů, odměna.
nedoporučeno
Nápad letní akademie jako takové je dobrý, nicméně tento projekt není vhodné, ani po deliberaci, podpořit.

Provázanost projektu s FSS jejími studenty je velmi malá a peníze z tohoto stipendia jsou určeny především pro studenty FSS a jejich činnost.
Argumentace, že projekt má motivovat účastníky ke studiu na FSS se mi nezdá jako dostatečný důvod pro podporu projektu, a to zejména kvůli tomu, že požadovaná částka 30 000,- je nepřiměřená počtu jen 24 účastníků, ze kterých se posléze jen minimum bude ucházet o studium na FSS.
A celkově dosah akce je velmi malý.

Zároveň využití rozpočtu z pohledu tohoto stipendijního programu je velmi neefektivní a položky jako pevný disk jsou nepřijatelné.
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Kvalitně a dopodrobna zpracovaný projekt, oceňuji zejména přílohy. Avšak zásadní problém spatřuji v rozpočtu. Sice jej máte dobře rozepsaný v příloze 4, ale žádáte o věci (o peníze na ně), na které nemůžeme prostředky uvolnit - a i kdybychom ty peníze uvolnit chtěli, přes děkana by to neprošlo. Zejména se jedná o peníze na jako je ubytování organizátorů nebo nákup pevných disků. V této podobě není možné projekt doporučit k podpoře.

Přemýšlím a ptám se sám sebe, jestli by pro vás nebylo výhodnější, kdybyste žádali v nějakém celouniverzitním stipendijním programu. Přijde mi, že váš projekt má velký přesah a FSS se týká jen relativně okrajově.
nedoporučeno
Nebyla doručena přepracovaná žádost, což považuji za vyjádření toho, že žadatelé již dále o stipendium zájem nemají. A i kdyby zájem měli, tak jelikož je projekt v podobě, v níž jsme ho již jednou zamítl, nedoporučím ho k podpoře ani nyní.
Lukáš Lepič nedoporučeno
Projekt a jeho myšlenka se mi velmi zamlouvá, bohužel ale vidím zásadní nedostatky v rozpočtu. Nákup pevného disku mi přijde naprosto zbytečný, vzhledem k tomu, že přednášky lze nahrát například na YouTube. Ubytování pro organizační tým není možné ze stipendia proplatit, a to samé platí pro odměny pro přednášející, zvláštně v takovéto výši. Poslední položkou, která mi připadá zbytečná je převoz materiálu, který by se dle mého dal vzít v rámci cestovného.
Z těchto důvodů nemůžu projekt podpořit.
nedoporučeno
Žádost do druhého kola nebyla navzdory připomínkám z prvního kola hodnocení přepracována. Projekt tedy nelze podpořit.
Martin Čech nedoporučeno
Částka na pevný disk je irelevantní. Internetová úložiště nabízí velký nebo neomezený prostor zdarma.
Náklady na tisk propagačních materiálu a náklady na tonery jsou poměrně vysoké. Není uvedeno, kde se bude rozmísťovat poměrně velké množství letáků (220) v hodnotě 1700 korun, když je počet účastníků omezený. 4 požadované tonery umí vytisknout stovky stran. Pokud má projekt skutečně takovou spotřebu vytisknutých materiálů k zážitkovému programu a handoutů k přednáškám, měl by zvážit svůj ekologický dopad. Odměna hostům, jakkoliv je opodstatněná, je v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty(...)".
Zbytek tvoří suma 20 tisíc. To vše je příliš vysoký požadavek na příliš malou prezentaci fakulty, což je mimo jiné smyslem tohoto stipendia. Projekt je však možné podpořit, ale pouze za předpokladu snížení požadované sumy a obhájení té zbylé.
nedoporučeno
Ačkoliv na setkání mezi koly proběhl dialog o změně žádosti, žádná nová nebyla dodána. Z tohoto důvodu tak nakonec není možné projekt podpořit.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)