Projekt – MuniMUN 2018

Žadatel: Matej Ondreják | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Důvěryhodnost 3 | 4 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,400 4,200
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj praktických dovedností 5 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 5 | 4 4,000 | 3,800 3,900
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 5 3,400 | 4,200 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 2 3 | 4 4 | 4 3 | 3 2 | 3 3,000 | 3,200 3,100
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 3 4 | 4 5 | 5 3 | 3 3 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,860 | 4,000 3,930

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť - v súlade s Pravidlami fungování Stipendijní komise SK AS FSS MU by mal MuniMun odovzdať záverečnú prácu z Mimoriadneho kola, ktoré sa konalo na podzim 2017.
Zároveň mám výhrady voči rozpočtu - položky v návrhu sú nadhodnotené a najmä pri brožúrach (minulý rok stáli 20 kč na kus) a ubytovaní chairov bude potrebná zmena.(na osobu vychádza podľa dostupného cenníka jedna noc maximálne na 250 kč - ak mi preukážete platný cenník s inými cenami svoje rozhodnutie pri tomto zmením).
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Nesplnění formálních požadavků.

Projekt se mi líbí. Jen by mě zajímalo, když uvádíte cílový počet delegátů 60, proč tisknete 100 diplomů, 90 jmenovek...
Také mě zajímá, co představuje pozornost pro přednášející.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Výborný projekt, který má jednu vadu - ta je ale o to zásadnější. Nebyla totiž doručena závěrečná zpráva. To bohužel musím považovat za nedodržení formálních náležitostí, pročež v prvním kole nemohu žádost doporučit k podpoře.
doporučeno
Mám jen jednu výtku, kterou jsem se ale pro celkovou kvalitu vašeho projektu rozhodl neřešit. Jde o to, že žádost pro druhé kolo nemáte opětovně podepsanou, a to jak žadatelem, tak ani garantem.
Lukáš Lepič nedoporučeno
Projekt se mi velmi líbí, bohužel jej ale nemůžu v prvnim kole podpořit, jelikož naposledy nebyla dodána závěrečná zpráva, což je porušení formálních povinností.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
Žádost není možné podpořit z důvodu nedodání závěrečné zprávy za minulý podpořený totožný projekt.

Bylo by vhodné lépe odůvodnit a zvážit samotnou smysluplnost náklady na tisk materiálů.
doporučeno
Závěrečná zpráva byla nakonec dodána.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)