Projekt – Studentská konference SPSP FSS

Žadatel: Ivana Šebková | Grantové kolo: Jaro 2018
Přílohy: Sebkova_Ivana_zadost1.jpg, , Sebkova_Ivana_zadost_2.jpg, , Sebkova_Ivana_zadost_4.jpg

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 1 3 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 3 3,200 | 2,800 3,000
Důvěryhodnost 2 | 1 2 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 1 2,800 | 2,200 2,500
Odborný a kulturní přínos 3 | 1 2 | 3 3 | 4 4 | 3 4 | 4 3,200 | 3,000 3,100
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 1 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,200 | 3,400 3,800
Rozvoj občanských dovedností 3 | 1 2 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 3 3,000 | 2,800 2,900
Rozvoj praktických dovedností 2 | 1 1 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 3 2,200 | 2,600 2,400
Kritéria úspěšnosti 2 | 1 1 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 1 2,400 | 2,200 2,300
Uskutečnitelnost 2 | 1 2 | 3 4 | 4 4 | 3 5 | 1 3,400 | 2,400 2,900
Rozpočet a jeho efektivita 1 | 1 1 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | 1 2,000 | 1,800 1,900
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 1 3 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3,200 | 2,200 2,700
Celkové hodnocení (průměr) 2,960 | 2,540 2,750

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť z niekoľkých dôvodov. Po prvé, požiadavka pronájem sálu nie je adekvátna. Propagácia fakulty a školy samotnej je najlepšie zabezpečená práve vtedy, ak sa akcia koná v priestoroch fakulty. Z logického ani logistického hľadiska mi to nepríde vhodné ani vtedy, ak by sa konferencia konala napríklad na Filozofickej fakulte (kde by ste pravdepodobne nemuseli platiť nič). Ak chcete konferenciu uskutočniť len v popoludňajších hodinách, nechce sa mi veriť, že tento semester by sa v Aule či miestnostiach 51 a 31, ktoré priestorovo zodpovedajú takejto akcii, nenašlo voľné miesto.
Po druhé rozpočet. Dávať 1000 korún len na propagačné letáky a plagáty je veľmi veľa. Takéto formy propagácie sa ukázali ako málo účinné a preto odporúčam zamerať sa skôr na sociálne siete a hlavne, každú položku adekvátne popísať - koľko bude stáť jeden plagát, koľko plagátov chcete, koľko miniete na propagáciu na sociálnych sieťach,... Rovnako za žiadnych okolností fakulta neposkytuje odmeny pre realizátorov projektu, pre účastníkov sa táto odmena musí radikálne znížiť. "Malé občerstvení a nápoje" nestoja 800 korún, takže pred deliberáciou očakávam, že sa všetky vaše položky priblížia reálnym hodnotám.
A po tretie, nie sú splnené základné formálne náležitosti žiadosti. To, že sa v charakteristike projektu píše 5-7 viet neznamená, že jedna veta bude mať 4 riadky. Projekt je potrebné širšie popísať v ďalších kolónkach, ktorým ste sa nevenovali tak podrobne. Pri rozpočte chýba suma pri kolonke Celkem.
nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť - ku druhému hodnoteniu bola odovzdaná prázdna žiadosť.
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Zestručnětě charakteristiku projektu, prosím.
Rozpočet je velice abstraktní. Musí být více rozepsán.
1000 kč na propagaci je velká částka, proto je vhodné rozepsat, co přesně má být zakolik tisknuto/vyrobeno.
Rozumím odůvodnění, proč akce nemůže být na FSS, ale 4200kč je za pronájem na čtyřhodinovou akci je opravdu hodně.
Finanční odměna pro realizátory není možná jedná se o spolkovou činnost a ta se vykonává ze své podstaty zadarmo.
Také by mě zajímalo, co představuje dárkový předmět jako kompenzace.
Celkově hodnotím rozpočet 8 000kč na čtyřhodinovou akci jako příliš vysoký.
nedoporučeno
Projekt nepodporuji na základě rozhodnutí žadatelů dále se neucházet o finanční podporu z tohoto stipendia.
Z toho důvodu také žádost po deliberaci nepřepracovali a není tak možné ji podpořit.
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Projekt, respektive žádost, má zásadní nedostatky. Konkrétně se jedná o to, že byl doručen opravdu v nekvalitní podobě - tmavé fotky vyfocené pravděpodobně na mobil mi nepřijdou adekvátní. V tomto ohledu tedy doporučuji, abyste projekt dodala kompletně ve formátu pdf.

Co se týče obsahu samotné žádosti, začal bych hned u charakteristiky projektu. Je opravdu přehnaně dlouhá a jsem si jistý, že nesplňuje rozsah od 5 do 7 vět. Prosím o zkrácení, opravdu stačí stručně a přesně postihnout hlavní podstatu projektu.

Ohledně rozpočtu, z našeho stipendijního programu nemůžeme vyplácet peníze na odměny účinkujícím. Dále bych si v ideálním případě představoval, že byste trochu víc konkretizovala jednotlivé rozpočtové položky tj. třeba kolik plakátů/letáků za kolik korun plánujete vytisknout; stejně postupovat, pokud to je možné, u občerstvení.

nedoporučeno
Žadatelka se rozhodla stáhnout svoji žádost o stipendijní podporu, tudíž nedoporučuji.
Lukáš Lepič nedoporučeno
Smysl projektu se mi líbí, avšak mám několik výhrad. Zaprvé žádost by měla být celá nahrávána jako formát pdf, nikoliv jen část a zbytek ve formátu jpg. Dále charakteristika projektu mi přijde příliš dlouhá, v podstatě o co skutečně jde, jsem se dozvěděl až po několika úvodních větách. Vzhledem k tomu, že tato část má na první pohled zaujmout, doporučoval bych ji přepracovat.
Co se týče odhadovaného počtu studentů, zajímalo by mne, na základě jakých dat je odvozen poměrně vysoký počet studentů.
U rozpočtu mám výhrady k částce uváděné u pronajmutí sálu, jelikož mi přijde poměrně vysoká, vzhledem k tomu, že konference má trvat jedno odpoledne. To samé platí pro položku propagace.
Položky občerstvení pro účastníky a finanční odměny pro realizátory a účinkující není možné ze stipendia dle pravidel proplácet.
Jedná se o mé doporučení aby žádost ve finále mohla být podpořena a podepsána děkan. Myslím, že v takovéto podobě by neprošla, proto ji nemohu v současné době podpořit.
nedoporučeno
Žádost nebyla navzdory připomínkám v prvním kole přepracována. Sále není nahrána žádost v pdf a nedošlo k obhajobě na deliberaci, proto není vhodně projekt podpořit.
Martin Čech doporučeno
U propagačních materiálů není částka dostatečně rozepsána. Žádost o proplacení nákladů na občerstvení a odměnu hostům je pochopitelná, nicméně v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu, tvorba vlastních znaků (loga a jiné grafické prvky)." Po projednání těchto požadavků je možné projekt bez problému podpořit.
nedoporučeno
Přestože bylo možné některé položky z žádosti proplatit, žadatelka se rozhodla do druhého kola žádost neupravit a o stipendium dále nežádat.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)