Projekt – Projektový boost

Žadatel: Viktória Vargová | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 4 440 Kč (původně 6 745 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Důvěryhodnost 4 | 3 3 | 4 2 | 3 4 | 3 5 | 4 3,600 | 3,400 3,500
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3,200 | 3,200 3,200
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 2 | 2 3 | 3 2 | 3 2 | 2 2 | 3 2,200 | 2,600 2,400
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 4 4 | 4 2 | 3 4 | 5 3,400 | 4,000 3,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 4 3,000 | 3,200 3,100
Kritéria úspěšnosti 3 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Uskutečnitelnost 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 3 5 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 2 3 | 2 2,200 | 2,600 2,400
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 2 3 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 2 2,800 | 2,600 2,700
Celkové hodnocení (průměr) 3,020 | 3,200 3,110

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Pred druhým kolom mám výrazné pripomienky k rozpočtu. Položka pronájem sálu nie je konkrétnejšie popísaná a rovnako tak vzdelávacie materiály. Obe veci sa mi takisto zdajú byť predražené, budete musieť cenu nejakým spôsobom obhájiť. Taktiež pozor na niektoré preklepy, pri informácii 9:30 - predstavovanie Be International a; pri financiách z iných zdrojov umiestniť odpoveď do kolónky,...
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Výdej 2 500kč za pronájem je docela vysoký. Nemůže být akce v prostorách FSS, kde lze mít prostor zadarmo? Můžete na deliberaci vyjasnit.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Jedná se o projekt, který ve mně vyvolal docela značné nejasnosti. Hlavně jde o to, že prakticky to jediné, co máte s FSS společné je sídlo (+ možná nějací zapojení studenti). Nepůsobí to na mě moc důvěryhodně.

V tom, že s FSS nejste nijak zásadně provázaní, mě ujišťuje skutečnost, že si pro potřeby akce chce pronajmout nějaké prostory. Proč tu akci neuskutečníte na fakultě? Eliminovali byste tak náklady za pronájem a rozpočet projektu by mohl být nižší.

Dále si nejsem zcela jistý částkami na pomůcky a vzdělávací materiály, které požadujete a které mi přijdou příliš vysoké, když vezmu v potaz, že jde o jednodenní akci.

Z výše uvedených důvodů nemůžu projekt v prvním kole podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
Požadované částky na pomůcky a vzdělávací materiály se mi zdají příliš vysoké na to, že se jedná o jednodenní akci.
Taktéž nechápu, proč nelze k akci využít prostory FSS a snížit tak výdaje na pronájem.
V části "informace o projektu" by bylo dobré se více rozepsat, z této části není příliš jasné o co jde.
doporučeno
Částka požadovaná za pomůcky a výpomocné materiály se mi stále zdá poměrně vysoká, vzhledem ke krátkosti projektu. Nicméně oceňuji, že po deliberaci byla žádost přepracována a požadovaná částka snížena.
Martin Čech doporučeno
Z mého pohledu nedostatečné opodstatnění velmi vysoké spotřeby pomůcek a nevysvětlená podstata vzdělávacího materiálu. Bylo by také vhodné více přiblížit propagaci FSS. Má podpora v dalším kole je podmíněná bližším objasněním těchto aspektů.
doporučeno
Mé pochybnosti uvedené v prvním hodnocení byly objasněny na setkání.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)