Projekt – Sociologický festival při Dni fakulty

Žadatel: Tereza Zapletalová | Grantové kolo: Jaro 2018

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 2 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Důvěryhodnost 5 | 3 2 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4,000 | 4,200 4,100
Odborný a kulturní přínos 3 | 4 2 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3,200 | 3,800 3,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 2 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 2 | 3 3 | 3 2 | 3 4 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 2 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 5 3,000 | 4,000 3,500
Uskutečnitelnost 5 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4,000 | 4,200 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 3 1 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 4 3,000 | 3,600 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 3 3 | 4 3 | 3 2 | 3 5 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Celkové hodnocení (průměr) 3,380 | 3,760 3,570

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
So samotným projektom nemám najmenší problém. Projekt ale nemôžem doporučiť pre nedodržanie formálnych podmienok. Pri žiadateľovi nie je dátum a podpis. Rovnako tak pri garantovi. V tomto prípade to vyzerá, ako by garancia z iného projektu bola priradená tomuto, čo je samozrejme vážne porušenie pravidiel pri odovzdávaní takýchto žiadostí.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
1) Nespnění formálních požadavků
2) Neuvádíte celkový rozpočet projektu v první tabulce, ale potom v rozpočtu máte celkové výdaje v hodnotě 3 440 kč.
Z jiných příjmů už však máte 4 000 kč. Na co by tedy šlo stipendium???
3) Co jsou to materiály k prodeji? Když jsou k prodeji proč mají být hrazené ze stipendia?
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Na vašem místě bych rozpracoval bod propagace fakulty, a také občerstvení, které by z vašeho pohledu stálo za to nazvat "občerstvení pro hosty" - jinak bude komplikované peníze na tuto položku vyplatit.

Úplně nechápu položku "workshopy", potřeboval bych to trochu více rozepsat, abych měl přehled, co se na workshopech bude dít a na co by peníze ze stipendia šly.

Na samém závěru bych uvedl, že žádost nesplňuje ani všechny formální náležitosti. Zaprvé chybí datum a podpis žadatele, dále nemáte v žádosti ani uvedené datum podpisu vaším garantem. Mimo jiné nebyla doručena závěrečná zpráva. Z tohoto důvodu v prvním kole nemůžu projekt doporučit.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
Doporučoval bych rozepsat anotaci projektu, aby byla přehlednější a taktéž rozpracovat bod propagace FSS. Dále mám výhrady k občerstvení, které je možné, ale bylo by vhodnější jej uvést jako "občerstvení pro hosty", aby bylo možné tuto položku proplatit. Taktéž mi není jasná položka "workshopy" - zde bych uvítal konkrétnější rozepsání bodu, jelikož mi není zcela jasné, na co budou tyto peníze vynaloženy.
V závěru chybí datum a podpis žadatele a datum u podpisu garanta. Minulý rok také nebyla dodána závěrečná zpráva, která je jednou z podmínek pro udělení stipendia. Z těchto důvodů nemůžu žádost v tomto stavu podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
Žádost nesplňuje formální náležitosti jako podpis žadatele a datum podpisu garanta. Žadatelka také neodevzdala závěrečnou zprávu z minulého podpořeného projektu. Z těchto důvodů není momentálně možné projekt podpořit.

Žádost na proplacení občerstvení se neshoduje s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia, přesněji občerstvení nemůže být určeno pro účastníky.
doporučeno
Všechny chyby z prvního kola byly napraveny.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)