Projekt – Debatování na FSS

Žadatel: Ivan Bielik | Grantové kolo: Podzim 2018
Přílohy: Bielik_Ivan_garance_upravena.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 7 100 Kč (původně 7 850 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Důvěryhodnost 3 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3,600 | 3,400 3,500
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 3 3,800 | 3,400 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 2 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 4 2,800 | 3,600 3,200
Rozvoj občanských dovedností 5 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 3 | 3 3 | 3 4 | 3 4 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 2 | 3 4 | 4 3 | 3 2 | 3 2,800 | 3,400 3,100
Uskutečnitelnost 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 2 | 3 3 | 4 4 | 4 1 | 1 2,600 | 3,000 2,800
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 2 | 3 3 | 4 4 | 3 2 | 2 2,800 | 3,000 2,900
Celkové hodnocení (průměr) 3,280 | 3,440 3,360

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Projekt odporúčam podporiť štipendiom, no pod dvoma podmienkami. Stravovanie pre účastníkov zo štipendia nie je možné podporiť, túto položku bude z môjho pohľadu treba vyhodiť. O zaplatení ubytovania pre víkendový "záťah" bude potrebné diskutovať na deliberácii, kde by ste túto položku mali patrične obhájiť. S položkami registračný poplatok a cestovanie nemám problém.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
U tohoto projektu bych na deliberaci ráda slyšela vysvětlení proč se ze stipendia žádá 5000 tisíc na pronájem projektu. Tato částka je dost vysoká přihlédneme- li k tomu, že se v podstatě jedná o sokromou akci, kdy 6 účastníků jede o víkendu za Brno. Toto je kulturní stipendium a nevím, jaký je přínos toho, že FSS zaplatí 5 tisíc za víkendové prostory. Představovala bych si vyšší finanční spoluúčast účástníků. To stejné se týka společného stravování.
Vlastně mojí hlavní otázkou na deliberaci je, proč se musí seminář konat za Brnem.

S poplatkem na turnaj a cestovným lektorů nemám problém.
doporučeno
Po vysvětlení na deliberaci nemám s projektem žádný problém.
Jan Jakovljevič doporučeno
Projekt jako takový se mi líbí, jen by mě ale zajímalo, proč se seminář koná mimo Brno, kde by mohly být náklady mnohem nižší. Dále je bohužel stanoveno, že pro účastníky se nedá ze stipendií nedá platit občerstvení. Do druhého kola bych Vás ještě požádal, abyste doručil žádost a garanci v jednom dokumentu - to je ale opravdu okrajový nedostatek.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Na deliberaci by bylo dobré zdůvodnit, proč se seminář koná mimo Brno, kde by byly nulové náklady na ubytování a případný výjezd.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
V souladu s dokumentem Soupis stipendijních programů pro přidělování stipendia nevidím téměř žádný smysluplný průnik pro proplacení pěti tisíc korun kvůli aktivitě pro 6 již zapojených lidí.

Občerstvení pro "účastníky projektu" je v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu.

V proplacení registrace nevidím problém.

To proplacení cestovného je pouze pro jednoho lektora, který se bude účastnit všech workshopů, nebo jak tomu je? Prosím objasnit v upravené žádosti. Pokud je to pouze pro jednoho lektora, prosím lépe objasnit, jak tyto nabité znalosti dále předá.
doporučeno
Po deliberaci vyjasněny výtky. Formálně vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)