Projekt – Security Teambuilding

Žadatel: Jan Pavelec, Ľubica Štubňová | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 3 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 4 3,400 | 3,400 3,400
Odborný a kulturní přínos 5 | 4 3 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Rozvoj dovedností 4 | 5 3 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 3 3,400 | 4,000 3,700
Zpracování 3 | 4 5 | 3 5 | 3 5 | 4 5 | 4 4,600 | 3,600 4,100
Rozpočet 3 | 4 4 | 3 4 | 3 5 | 4 5 | 4 4,200 | 3,600 3,900
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 5 | 5 5 | 4 4 | 3 4 | 3 5 | 4 4,600 | 3,800 4,200
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 3 3 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,971 | 3,686 3,829

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- pro kolik studentů je akce určena?
- pro koho je akce určena?
- jak probíhá spolupráce s fakultou?
- jaká bude propagace FSS?
doporučeno
- projekt je rozhodně vhodné podpořit
- propojuje teoretické a praktické znalosti studentů
- je úzce napojen na vzdělávací činnost FSS
- napomáhá k prohlubování vazeb mezi studenty daného oboru
- žadatelé obhájili rozpočet
- je nutné dořešit propagaci projektu a jeho kontinuitu
- celkově se jedná o potřebný projekt, jehož obdoba by ideálně měla fungovat pro každý obor FSS
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Domnívám se, že tento projekt bude přínosem pro navázání meziročníkových kontaktů mezi studenty BSS a je tedy vhodné ho realizovat.
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Velmi se mi líbíla prezentace projektu na diskuzi s komisí. Žadatelé mají vše velmi dobře připravené a je evidentní, že vědí, co chtějí. Také samotná žádost je zpracována solidně. Obvzláště kvizuji detailní zpracování rozpočtu.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Originálním způsobem řešený projekt pro navazování kontaktů (nejenom) pomocí jakéhosi teambuildingu. Snad se záměř zadaří dle představ.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)