Projekt – Munimun 2018

Žadatel: Izabela Lupieńská | Grantové kolo: Podzim 2018

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 6 620 Kč (původně 11 620 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 4 4 | 4 5 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Rozvoj občanských dovedností 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,000 4,200
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 3 5 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 4 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 5 3,800 | 4,400 4,100
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Rozpočet a jeho efektivita 2 | 2 4 | 4 4 | 4 3 | 4 2 | 3 3,000 | 3,400 3,200
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 4 3 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Celkové hodnocení (průměr) 4,040 | 4,180 4,110

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko nedoporučeno
Projekt nemôžem podporiť - v súlade s Pravidlami fungování Stipendijní komise SK AS FSS MU by mal MuniMun odovzdať záverečnú prácu z minulého kola, ktoré sa uskutočnilo na jar 2018. Zároveň mám výhrady k pronájmu priestoru, ktoré by podľa môjho názoru vo všeobecnosti FSS nemalo preplácať. O možnostiach vylúčenia tejto položky, jej nahradenia nejakou inou položkou či jej prípadným znížením sa bude diskutovať na deliberácii.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová nedoporučeno
Chybí závěrečná zpráva
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič nedoporučeno
Výborný projekt, u kterého mě velmi mrzí, že jej nemohu doporučit k podpoře, a to kvůli nedodržení formálních náležitostí tj. nedoručení závěrečné zprávy za jarní semestr, kdy tento projekt také čerpal peníze ze stipendijního programu číslo šest.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
S projektem nemám žádný problém, v prvním kole jej ale nemůžu podpořit a to z důvodu nedodání závěrečné zprávy z minulého semestru.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech nedoporučeno
Žadatel Matej Ondreják nedodal Závěrečnou zprávu z minulého roku a pro nesplnění podmínek žádosti není možné projekt v prvním kole podpořit. Prosím o nápravu.

Také by mne zajímalo, co přesně se bude dít v Místodržitelském paláci a odůvodnění přesně tohoto místa, když je to vlastně téměř jediná položka, na kterou se žádá, ale prostor v žádosti jí věnován téměř není.
doporučeno
Závěrečná zpráva dodána.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)