Projekt – Supervize

Žadatel: Veronika Mrtvá, Jana Zelinová, Eva Bližňáková | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Mrtva_Veronika_garance.pdf, Mrtva_Veronika_priloha.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 8 950 Kč (původně 11 013 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 2 | 3 | | 3 3 | 3 3 | 3 2,750 | 3,000 2,875
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 | | 4 4 | 4 4 | 4 3,500 | 4,000 3,750
Rozvoj dovedností 2 | 3 | | 3 4 | 4 3 | 3 3,000 | 3,333 3,167
Zpracování 2 | 2 | | 3 4 | 3 4 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Rozpočet 4 | 3 | | 3 3 | 4 3 | 3 3,250 | 3,333 3,292
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 3 | | 3 3 | 3 4 | 4 3,500 | 3,333 3,417
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 3 | | 3 4 | 4 4 | 4 3,750 | 3,667 3,708
Celkové hodnocení (průměr) 3,250 | 3,381 3,315

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
- projekt je dobrý, co se týče propagace FSS a spojitosti s její vzdělávací činností
- zároveň propojuje praktické a teoretické oblasti
- projekt bohužel zatím není příliš důvěryhodný
- žadatelky nemají jasnou představu o nákladech
- rozpočet snížen na částku 8950 Kč: 1100 Kč na vytvoření domény, 3750 Kč na vytvoření webu, 2100 Kč na vytvoření obsahu webu, 2000 Kč na získávání kontaktů
- je potřeba více promyslet jednotlivé fáze projektu a jeho realizaci
- doporučuji přepracovat a zažádat znovu
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
nedoporučeno
Vzhledem k velkým nejasnostem v rozpočtových záležitostech nevidím řešením v pouhém snížení částky, ale doporučuji podat novou žádost, která se bude opírat o reálné výpočty ze smysluplných podkladů.
Jan Motal nedoporučeno
Předkladatelé by měli zdůvodnit položku "doména". Za takovou částku se dá koupit jedna lotyšská doména (LT), ale českých (CZ) hned deset!! I TLD .com a .tv, velmi žádaná doména z dražších, jsou levnější. Pochybuji, že chtějí autoři expandovat např. na lotyšský internet. Jinak dobrý projekt - z tohoto důvodu však není možné v této formě doporučit k podpoře.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Myšlenka projektu se mi samozřejmě velmi líbí. Také pozitivně hodnotím, že žadatelky byly ochotné snížit požadovanou částku. Pokud by se žedatelkám i přesto nepodařilo dosáhnout na podporu, tak bych doporučil v případném dalším podání podrobněji připravit celý rozpočet, který by jasně ukazoval všechny částky a především jejich návaznost na realizaci projektu.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Na tento projekt jsem zvědavá, není mi moc jasné, o co přesně studenti usilují. Těším se na výsledek.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)