Projekt – MuniMUN 2019

Žadatel: Kateřina Ochodková | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 3 | 3 3,800 | 4,000 3,900
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 4 | 4 5 | 4 3 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 3 4 | 4 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 5 | 5 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,800 3,800
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 4 | 4 3 | 5 3 | 4 2 | 3 3,000 | 4,000 3,500
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,920 | 4,060 3,990

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Podľa môjho názoru nie je možné prostredníctvom tohto štipendia žiadať peniaze na ubytovanie pre chairov, a preto by som túto položku presunul (pokiaľ je to možné) do iných nákladov a znížil celkovú žiadanú čiastku (podrobnosti o rozpočte na deliberácii).
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Odceňuji úpravy v rozpočtu a zvyšuji oproti předešlému kolu hodnocení.
doporučeno
Odceňuji úpravy v rozpočtu a zvyšuji oproti předešlému kolu hodnocení.
Jan Jakovljevič doporučeno
MuniMUN je vynikající projekt, ale myslím si, že nebudu jediný, kdo se zarazí při pohledu na rozpočet. Ve srovnání s předchozími ročníky žádáte o dost více při výrazně nižším celkovém rozpočtu projektu, a zároveň se snížil podíl financí z jiného zdroje. Jak k tomu došlo? Na deliberaci prosím o vysvětlení.

Problém ani není v tom, že bych vám ty peníze nechtěl dát, nýbrž v tom, že je celkově žádáno o výrazně více peněz, než kolik je náš nynější rozpočet.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Proti samotnému projektu nic nemám, avšak opět jste navýšili částku, kterou požadujete. To může představovat problém, jelikož tento semestr je celková žádaná částka kola značně vyšší, než částka, která se přerozděluje. Doporučil bych tedy seškrtat některé položky.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Jelikož dokument Soupis stipendijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity uvádí k tomuto typu stipendia, že "(...) musí být v souladu s pravidly efektivní a maximální hospodárnosti", zajímalo by mne, zda například zohledňujete zpětné vybrání obalů a šňůrek na jmenovky, které byly i v loňské žádosti, nebo např. berete v úvahu kolik brožur se reálně používá.
doporučeno
Můj dotaz z prvního kola žadatelé zodpověděli na deliberaci.

Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)