Projekt – Masarykovy debaty

Žadatel: Petra Rupová | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 4 | 4 5 | 4 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Důvěryhodnost 5 | 5 3 | 3 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 4 | 4 5 | 4 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4,200 | 4,400 4,300
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,400 3,500
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Uskutečnitelnost 4 | 5 3 | 3 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,200 | 4,400 4,300
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 2 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,200 | 3,400 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 4,100 | 4,160 4,130

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
U Kulatých stolů máte na propagaci jedné akce vyhrazených 600 korun, tady máte 700 korun. Dle čeho odhadujete cenu propagace a proč v případě Masarykových debat také nestačí 600 korun na akci?
doporučeno
Po deliberaci zvyšuji hodnocení rozpočtu.
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Z důvodu nedostatečného rozpočtu bude možná snížena částka za občerstvení a cestovní náklady.
Martin Čech doporučeno
Skvělý projekt. Vše v pořádku.
doporučeno
Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)